fbpx

เจาะลึก !!! สาขาวิศวกรรมเคมีพร้อมวิธีการเตรียมตัวสอบแบบสับ ๆ ไปกับพี่แนน พี่ปี 1 จากคณะวิศวะ ม.เกษตร

“วิศวะเคมีจะเรียนเกี่ยวกับการควบคุมและการออกแบบการทำงานของกระบวนการทางเคมี หลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม”“สำหรับน้อง […]อ่านต่อ