FLAG: Future Leader in Agro-industry ครั้งที่ 4
| |

FLAG: Future Leader in Agro-industry ครั้งที่ 4

📍สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากค่าย 1) พัฒนาความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์การออกแบบ ธุรกิจ ผ่านการทำ project ออกแบบธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม 2) รู้จักกับหลักวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 3) ปรึกษาด้านการเรียนต่อ การเตรียม portfolio การเรียน การสอบ และแนวทางอาชีพ กับอาจารย์ รุ่นพี่ และทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการเตรียมตัวศึกษาต่อ 4) mentoring session ปรึกษาโปรเจคกับอาจารย์มหาวิทยาลัยและตัวแทนจากธุรกิจ start-up อย่างใกล้ชิด วันที่จัดกิจกรรม 25 – 26 พ.ย. 66 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย  22 พ.ย. 66 จำนวนที่รับ ไม่จำกัด ค่าใช้จ่าย ไป-กลับ 4,650 บาท  ค้างคืน 5,500 บาท (พักโรงแรมภายในมหาวิทยาลัย) คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น…

การสอบแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมตอนปลาย ครั้งที่ 42
| |

การสอบแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับมัธยมตอนปลาย ครั้งที่ 42

การสอบคัดเลือกรอบที่ 1: 2 ชั่วโมง 30 นาที ในการแข่งขันรอบนี้เป็นการสอบรูปแบบปรนัยและอัตนัย แต่ละทีมจะได้รับข้อสอบและกระดาษคําตอบอย่างละ 1 ชุด เนื้อหาในข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด อาจมีการประยุกต์เนื้อหาเพิ่มเติม โดยผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในการคํานวณทุกชนิด ข้อสอบมีทั้งหมด 55 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน เวลาในการทําข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที รวม 90 คะแนน ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกแบบเลือกตอบตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด 1 ตัวเลือก แต่ละข้อจะมีคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน ทั้งหมด 38 ข้อ รวม 38 คะแนน ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัยแบบเลือกตอบ การเขียนตอบใช้ปากกาหมึกสีน้ําเงินในการตอบเท่านั้น ทั้งหมด 8 ข้อ รวม 20 คะแนน ตอนที่ 3…

🔎 Young Economics Camp 🔍 ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 16
| |

🔎 Young Economics Camp 🔍 ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 16

🔎ค่าย Young Economics Camp 🔍 เปิดรับสมัครน้องค่าย ! โครงการ Young Economics Camp ครั้งที่ 16 ✨   📢มาแล้วสำหรับน้องมัธยมปลายที่มีความสนใจในคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถมาเข้าร่วมเพื่อมาเจอกับการจำลองห้องเรียนและกิจกรรมแบบเด็กเศรษฐศาสตร์ตัวจริง การมาค่ายครั้งนี้จะไม่ได้เพียงความรู้กลับไปแต่จะได้ประสบการณ์ที่ดี เจอเพื่อนๆที่มีความสนใจร่วมกัน พี่ๆค่ายที่น่ารัก โอกาสดีๆแบบนี้ พลาดไม่ได้แล้ว ค่ายดี 1 ปีมี 1 ครั้ง ค่ายนี้อาจจะเป็นความประทับใจและความทรงจำที่ดีของน้องๆ💖   📍 ค่ายจัดวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ⏳ ระยะเวลาการรับสมัคร : 18 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566 เวลา 23.59 น. ❗ รับสมัครเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 –…

ค่ายกล้องกาวน์ ครั้งที่ 10 (Vettech Camp 10th)
| |

ค่ายกล้องกาวน์ ครั้งที่ 10 (Vettech Camp 10th)

เป็นค่ายแนะแนวการศึกษาที่จะพาน้องๆมาทำความรู้จักคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ให้มากขึ้น โดยพี่ๆจะพาน้องๆมาทำความรู้จักมหาวิทยาลัย คณะ สาขา และแนะนำระบบ TCAS สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะในปีหน้า รวมถึงกิจกรรมสันทนาการทำความรู้จักเพื่อนๆและพี่ๆค่ายที่เตรียมไว้รอน้องๆให้มาสนุกด้วยกันอีกมากมาย และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ…ฐานกิจกรรมปังๆที่จะให้น้องๆได้มาลองสวมบทบาทเป็นนักเทคนิคการสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์กันแบบจุกๆ!!!   ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง   วันที่จัดกิจกรรม 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 14 ตุลาคม 2566 จำนวนที่รับ 60 คน ค่าใช้จ่าย 220 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม) คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ) ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต สถานที่จัดกิจกรรม คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กิจกรรมนี้จัดโดย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

VET Camp KU ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 23  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
| |

VET Camp KU ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 23  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          กลับมาแล้วสำหรับค่ายที่น้อง ๆ ทุกคน ตั้งตารอ! ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ มก. ครั้งที่ 23  พาน้อง ๆ มารู้จักกับสัตวแพทย์มากขึ้น ได้จำลองเข้ามาเรียนรู้ว่า”สัตวแพทย์” เขาทำอะไรกันบ้าง?           น้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุก ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจเลือกคณะที่เรียนในอนาคตได้เลย มีกิจกรรมอะไรบ้าง? มาดูกันเลย แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ แนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมคอกสัตว์ทดลอง และหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ  อบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว เป็นต้น กิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการทำกิจกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนะแนววิชาชีพทางสัตวแพทย์ในสายงานต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ…

MBS KU Camp ค่ายการแข่งขันการจำลองธุรกิจครั้งแรกของ BBA KU
| | |

MBS KU Camp ค่ายการแข่งขันการจำลองธุรกิจครั้งแรกของ BBA KU

ก๊อกกๆๆๆ✊🏻✊🏻 BBA KU เปิดรับสมัครน้องๆมาเข้าร่วม MBS KU Camp ค่ายการแข่งขันการจำลองธุรกิจครั้งแรกของBBA KU🏕✨   Wondering what’s MBS ?   🏕 MBS หรือ Macro Business Simulation เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบคลาวด์ที่จำลองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและจัดทำรายงานทางการเงินทุกไตรมาส ช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจและพัฒนาทักษะ   🌟ค่าย MBS นี้ยังจะช่วยทำให้น้องๆรู้จักจัดการและบริหารการจำลองธุรกิจ และยังทำให้น้องๆรู้จักเพื่อนใหม่มากมาย โดยน้องๆจะได้พูดคุย ฟังประสบการณ์และคำแนะนำจากรุ่นพี่ BBA ที่เคยไปแข่ง MBS อีกด้วย ค่ายของเรายังมีเกมเล็กๆน้อยๆให้น้องๆได้ร่วมสนุกรวมถึงน้องๆยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการเข้าBBAได้อีกด้วยและที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม!!   🏅นอกจากนี้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ใบ Certificate สามารถนำไปเสริมกิจกรรมในพอร์ตเพื่อยื่นเข้ามหาลัยได้ด้วย และน้องๆยังสามารถลุ้นรับของรางวัลอีกด้วย แอบกระซิบว่าของรางวัลเยอะมากกกก   📍 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม 2566 📍 วันที่จัดค่าย 4-5 พฤศจิกายน 2566 (ค่ายไป-กลับ) 📍 สถานที่จัดค่าย…

Architecture Open House 2023 เปิดบ้านสถาปัตย์ #KBU
| | |

Architecture Open House 2023 เปิดบ้านสถาปัตย์ #KBU

🏠 Architecture Open House 2023 เปิดบ้านสถาปัตย์ 📍#KasemBunditUniversity 🤩 ก้าวสู่การเดินทางที่ยิ่งใหญ่​ การรวมตัวกันของคนที่มีความฝัน  เรียนออกแบบ.. เลือกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 👍สมัครง่าย​ เรียนได้เลยโดยไม่ต้องใช้​ Portfolio Kasem Bundit Open House 2023 🚉#NextStation 📲 ลงทะเบียนจองสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 💸 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท ติดต่อสอบถาม 📞 โทร.02-320-2777 ต่อ 1418 – 1419 📱มือถือ 064-550-1000 หรือ 083-842-929 วันที่จัดกิจกรรม 9 – 11 พ.ย.  2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 11 พ.ย.  2566 จำนวนที่รับ ไม่จำกัด ค่าใช้จ่าย ฟรี คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา /…

ค่าย Dongtan Camp 19th มารู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ กัน
| | |

ค่าย Dongtan Camp 19th มารู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ กัน

ณ ชานชาลาที่ 9 3/4 🚂 รถไฟขบวนสุดท้าย จุดหมายปลายทางไปยังฮอร์กวอต สาขาบางเขน ใกล้ออกเดินทางแล้วว ถ้าน้องๆพร้อมเเล้ว โปรดฟังทางนี้👇🏻📣เปิดรับสมัครเเล้วสำหรับค่าย “DongtanCamp19th” ⚡🌀ที่จะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับ 12 ภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์บางเขนของเรา รวมไปถึงเหล่ารุ่นพี่ที่พร้อมจะมาแนะแนวเกี่ยวกับการเรียนมหาวิทยาลัยแบบจัดเต็ม‼ วันที่จัดกิจกรรม 10 – 13 พ.ย. 66 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 4 ต.ค. 66 จำนวนที่รับ 120 คน ค่าใช้จ่าย ค่าเสื้อค่าย 100 บาท และค่ามัดจำเข้าร่วมค่าย 300 บาท (คืนหลังจบค่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการครบ 4 วัน) (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม) คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ) ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต สถานที่จัดกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กิจกรรมนี้จัดโดย…

สานฝัน นักบินไปกับ ATM KU Open House 2023 คนอยากบิน ไม่ควรพลาด!
|

สานฝัน นักบินไปกับ ATM KU Open House 2023 คนอยากบิน ไม่ควรพลาด!

รายละเอียดกิจกรรม Open House สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มาทำความรู้จักกับสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน นี่แค่น้ำจิ้ม จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง ต้องมาลุ้นกันที่งานนะ ! ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 17 ธันวาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จำนวนที่รับ ไม่จำกัด ค่าใช้จ่าย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ) ม.1 – ม.6 / ปวช. / ปวส. / เด็กซิ่ว…

รุ่นพี่รีวิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 4 ปี – TCASter
| | | | | | | | | |

รุ่นพี่รีวิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 4 ปี – TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 Zamploy & N.sxvetxng.b TCASter รีวิวคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ม.เกษตรศาสตร์ 4 ปี ถึงเวลาของสายซอฟต์แวร์และความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น้อง ๆ อยากรู้มาไว้ที่นี่แล้ว มาดูกันว่าสาขานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วระหว่างเรียนมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้าง พร้อมทั้งเทคนิคให้น้อง ๆ ว่าอยากเข้าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง มาทำความรู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ผ่านบทความนี้กันค่ะ . แนะนำตัว– สวัสดีค่ะ เราชื่อ “เซฟตัง” นะคะ อยู่ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ก่อนอื่นเลย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสาขาที่เราเรียนจะเรียกสั้น ๆ ว่า “SKE” นะคะ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ขออนุญาตแทนชื่อสาขาวิชาด้วยคำว่า “SKE” นะคะ . . ทําไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ? –…