Follow us on

แนะแนวคณะ

รวมเรื่องเกี่ยวกับ Portfolio ที่ควรรู้ก่อนเริ่มทำพอร์ต
มาเริ่มทำพอร์ตไปพร้อมกันกับ TCASter

รีวิวรอบพอรต์กับรุ่นพี่ดีกรีดรัมฯ มหาลัย พี่รวงข้าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

1,932 views
Portfolios Filter
เลือกหมวดหมู่
Portfolios Filter

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

994 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

987 views

นิติเวชศาสตร์ vs นิติวิทยาศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

942 views

การบริบาลทางเภสัชกรรม vs เภสัชกรรมอุตสาหการ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

908 views

วิศวกรรมสำรวจ vs วิศวกรรมโยธา ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

878 views

คณะพยาบาลศาสตร์ vs คณะเทคนิคการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

816 views

นักจิตแพทย์ vs นักจิตวิทยา ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

804 views

นิติศาสตร์ vs รัฐศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

777 views

อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องจบคณะอะไร? – TCASter

742 views

วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

962 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

695 views

รักสัตว์ อยากอยู่กับน้อง เรียนอะไรได้บ้างนอกจากสัตวแพทย์ ?

505 views