Follow us on

แนะแนวคณะ

รวมเรื่องเกี่ยวกับ Portfolio ที่ควรรู้ก่อนเริ่มทำพอร์ต
มาเริ่มทำพอร์ตไปพร้อมกันกับ TCASter

รีวิวรอบพอรต์กับรุ่นพี่ดีกรีดรัมฯ มหาลัย พี่รวงข้าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

2,741 views
Portfolios Filter
เลือกหมวดหมู่
Portfolios Filter

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

1,524 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

1,159 views

นิติเวชศาสตร์ vs นิติวิทยาศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

1,110 views

การบริบาลทางเภสัชกรรม vs เภสัชกรรมอุตสาหการ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

1,270 views

วิศวกรรมสำรวจ vs วิศวกรรมโยธา ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

1,026 views

คณะพยาบาลศาสตร์ vs คณะเทคนิคการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

963 views

นักจิตแพทย์ vs นักจิตวิทยา ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

893 views

นิติศาสตร์ vs รัฐศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

913 views

อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องจบคณะอะไร? – TCASter

1,666 views

วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

3,357 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

844 views

รักสัตว์ อยากอยู่กับน้อง เรียนอะไรได้บ้างนอกจากสัตวแพทย์ ?

1,138 views