Follow us on

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2 (14)

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับสายสัตว์ ระหว่างสัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ มาให้น้อง ๆ ที่อยากรู้จัก 2 คณะนี้กัน มาดูกันเลย!

1. สัตวแพทย์

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสุขภาพของสัตว์ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทุกชนิด

เรียนสัตวแพทย์ต้องทำอะไรบ้าง?

 • ตรวจรักษาสัตว์
 • การป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคสู่คน
 • การกำกับดูแลด้านสุขภาพและสุขาภิบาลสัตว์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

2. สัตวศาสตร์ 

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตสัตว์ เพื่อขยายพันธุ์มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เรียนสัตวศาสตร์ต้องทำอะไรบ้าง?

 • การสุขาภิบาลสัตว์
 • การดูแลสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการด้านการค้าสัตว์ และผลิตผลจากสัตว์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ แผนที่ 2 – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร –  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมายเหตุ

 • สัตวแพทย์ เรียนทั้งหมด 6 ปี วุฒิที่ได้คือ สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • สัตวศาสตร์ เรียนทั้งหมด 4 ปี วุฒิที่ได้คือ วิทยาศาสตร์บัณฑิต

animal1

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

184 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

235 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

153 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

100 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

93 views