Follow us on

Examhub มีข้อสอบอะไรจำหน่ายบ้าง?

สั่งซื้อหนังสือแบบ PACK

TGAT

TPAT

A-Level

ทดลองใช้หนังสือฟรี

เงื่อนไขการจัดส่ง

Ebook

1. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หนังสือ E-book จะถูกเพิ่มในระบบ Examhub ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
2. ลูกค้าทำการ Log in ด้วย Learn ID เดียวกับที่ใช้ในการสั่งซื้อนี้ เพื่อเริ่มฝึกทำข้อสอบ

ข้อสอบย้อนหลัง TCASter Mock Exam 2566

TGAT

TPAT

A-Level

สั่งซื้อหนังสือแบบรูปเล่ม
1. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้ง Tracking Number สำหรับตรวจสอบสถานะการจัดส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์ไทย ภายใน 20.00 น. ของวันถัดไป (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

2. ลูกค้าทำการ Log in ในระบบ Examhub และกรอก Redeem code ที่แปะอยู่บริเวณปกด้านในของหนังสือเพื่อเริ่มฝึกทำข้อสอบ
สั่งซื้อแบบ E-book
1. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หนังสือ E-book จะถูกเพิ่มในระบบ Examhub ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ

2. ลูกค้าทำการ Log in ด้วย Learn ID เดียวกับที่ใช้ในการสั่งซื้อนี้ เพื่อเริ่มฝึกทำข้อสอบ

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

วิธีการชำระเงิน

Group 22988-min

วิธีการสมัคร