Follow us on

Examhub มีข้อสอบอะไรจำหน่ายบ้าง?

TGAT

TPAT

A-Level

TCASter Mock Exam x Examhub

ทดลองใช้หนังสือฟรี

เงื่อนไขการจัดส่ง - สำหรับการขายปกติ (ไม่นับสินค้าในช่วง Pre- Sales)

Ebook

ผู้ซื้อจะได้รับ SMS แจ้ง Redeem Code ตามเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ใน Learn ID
เพื่อเพิ่มใช้งานวิชา Examhub ที่สั่งซื้อ ภายใน 20.00น. วันถัดไป
หลังจากการสั่งซื้อและชำระเงิน (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

Book

ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้ง Redeem Code สำหรับเพิ่มหนังสือในระบบ Exam Hub ผ่าน SMS ตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในระบบ ภายใน 20.00น. วันถัดไป
หลังจากการสั่งซื้อและชำระเงิน (ไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

Examhub
มีข้อสอบอะไรจำหน่ายบ้าง?

TGAT

TPAT

A-Level

TCASter Mock Exam x Examhub

ทดลองใช้หนังสือฟรี

สั่งซื้อหนังสือแบบรูปเล่ม
สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าได้ “หลังจากวันชำระเงิน 2 วัน เวลา 20.00 เป็นต้นไป”
(ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
สั่งซื้อแบบ E-book
หลังจากชำระเงินสำเร็จ ผู้ซื้อจะได้รับ SMS แจ้ง Redeem Code ตามเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้ใน Learn ID เพื่อเพิ่มใช้งานวิชา Examhub ที่สั่งซื้อ ภายในวันถัดไปหลังจากการสั่งซื้อ
(ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

วิธีการสมัคร

วิธีการสมัคร

วิธีการชำระเงิน

Group 22988-min

วิธีการสมัคร