Follow us on

สนามสอบจำลองที่ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา
ข้อสอบแม่น เหมือนจริงที่สุด พร้อมสนามสอบรองรับทั่วประเทศ

สอบจำลอง
เข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ

เพิ่มโอกาสสอบติด ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนโครงการวมว.
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สอบจำลอง
PRE-TCAS ม.6

เก็งแนวข้อสอบ TCAS ม.6
รู้จุดอ่อน เสริมจุดแข็ง
ให้เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ได้อย่างมั่นใจ

สอบจำลอง
วิชา Inter

เพิ่มโอกาสสอบติดกับข้อสอบวัดมาตรฐาน
สำหรับนักเรียนที่จะเรียนต่อ
ในหลักสูตรอินเตอร์
หรือ Portfolio (TCAS รอบ 1)

สอบจำลอง
IELTS

สนามสอบเสมือนจริง ครบ 4 พาร์ท

การฟัง พูด อ่าน และเขียน ช่วยพัฒนาศักยภาพได้อย่างตรงจุด เพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง IELTS

OUR PARTNER

สนับสนุนและกำกับการดูแลข้อสอบจากติวเตอร์ชั้นนำของประเทศ

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ข้อมูลของผู้สมัครสอบ
– ชื่อ-นามสกุล สะกดตรงตามบัตรประชาชน
– เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นของผู้เข้าสอบเท่านั้น 

2. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ (แต่ข้อมูลที่สมัครมาต้องเป็นของผู้เข้าสอบ)

3. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
– หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ ในปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”
– เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
– ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี สามารถแก้ไขในระบบสอบได้ตามกำหนดการที่ประกาศในเว็ปไซต์
2. การเปลี่ยนสนามสอบ
– สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ในระบบสอบได้ตามกำหนดการที่ประกาศในเว็ปไซต์
3. เพิ่มวิชาสอบ
– สามารถล็อคอินเข้าระบบ Learn ID แล้วสมัครเพิ่มได้เลย
4. การเปลี่ยนวิชาสอบ
– เมื่อชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้ในทุกกรณี
5. การคืนเงิน
– หากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

1. หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
– ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการและเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
– ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับในบัตรประชาชน
– หากไม่นำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้ทำการติดต่อกองอำนวยการของสนามสอบนั้น ๆ
2. การแต่งกาย
– แต่งชุดนักเรียนอย่างถูกระเบียบ  หรือเด็กซิ่วสามารถแต่งกายชุดสุภาพได้

3. กติกาในห้องสอบ
– สวมหน้ากากอนามัยขณะทำการสอบที่สนามสอบตลอดเวลา
– ให้นำดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกา ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
– อุปกรณ์ของวิชา PAT4 : ดินสอดำ 2B กบเหลาดินสอ ยางลบ ปากกา สําหรับเขียนรูปลายเส้น ชนิดดินสอและปากกาตามความถนัด 
– สามารถนำเครื่องมือสื่อสารและของมีค่าเข้าห้องสอบได้ แต่ให้ปิดเครื่องและนำไว้ใต้เก้าอี้
– สามารถเข้าสายได้ 15 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
– ไม่สามารถออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาได้
– สามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้ โดยมีผู้คุมสอบตามไปด้วย
– เมื่อหมดเวลาสอบ ให้ส่งกระดาษคำตอบในระบบ ส่วนข้อสอบนำออกจากห้องสอบได้ทันที
– ห้ามพูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ และห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
– สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบการตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สามารถดูผลได้ในปุ่ม “ดูคะแนนและเฉลย” ผ่านระบบตรวจสอบสถานะ ในวันและเวลาที่ประกาศตามระเบียบการ

ในกรณีขาดสอบ หรือไม่สามารถมาสอบได้ น้องๆสามารถดาวน์โหลดโจทย์และเฉลยละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ ตามวันและเวลาที่ระบุในกำหนดการ

1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์COVID-19 ยังไม่คลี่คลายในช่วงวันสอบ ทางบริษัทจะขอเปลี่ยนการสอบทั้งหมดเป็นแบบ Online โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง TCASter Facebook และ TCASter Website

2. หากสถานการณ์จัดสอบได้ จะมีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
– มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือ ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 3 วัน หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
– ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา
– ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @TCASter ในช่วงก่อนวันสอบ

 1. ข้อมูลของผู้สมัครสอบ

  1. ข้อมูลของผู้สมัครสอบ

  – ชื่อ-นามสกุล สะกดตรงตามบัตรประชาชน

  – เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นของผู้เข้าสอบเท่านั้น

  1. สามารถสมัครด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นทำรายการแทนได้ (แต่ข้อมูลที่สมัครมาต้องเป็นของผู้เข้าสอบ)
  2. ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่

  – หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าไปเช็กสถานะได้ ในปุ่ม “เช็กสถานะการสมัคร”

  – เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

 2. การแก้ไขข้อมูลหลังการชำระ

  1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

  – ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี
  MOCK SAT ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (12 ส.ค. 64)

  MOCK BMAT ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (19 ส.ค. 64)

  1. การเปลี่ยนสนามสอบ

  – MOCK BMAT สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (19 ส.ค. 64) โดยสนามสอบปลายทางที่ต้องการย้ายต้องมีที่ว่าง

  1. เพิ่มวิชาสอบ

  – สามารถเข้าเว็ปไซต์มาสมัครเพิ่มได้ แต่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับการสมัครก่อนหน้า

  1. การเปลี่ยนวิชาสอบ

  – เมื่อชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้ในทุกกรณ์

  1. การคืนเงิน

  – หากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

 3. กรณีสอบแบบ Online

  –เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสอบมาให้ครบ ดังนี้
  1. Device แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ทั้ง 2 Device สำหรับเข้า Zoom และสำหรับทำการสอบ *ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในการทำข้อสอบ ใช้เข้า Zoom เท่านั้น)

  1. อุปกรณ์ Device ต้องสามารถเปิดกล้อง Webcam ได้
  2. Recheck สัญญาณ Internet ให้พร้อมก่อนเข้าสอบ
  3. กระดาษเปล่า เตรียมไว้ 2-3 แผ่น (สำหรับจดโน้ตคำตอบ)
  4. เครื่องเขียน ดินสอ หรือ ปากกา
  5. สถานที่เงียบสงบ เพื่อสมาธิ

  -อุปกรณ์ของวิชา BMAT : IPAD สำหรับเขียนคำตอบใน Part Writing *หากไม่มี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์คำตอบแทนได้

  – อุปกรณ์ของวิชา SAT : ต้องเตรียมเครื่องคิดเลข scientific Calculator มาด้วย

  – การสอบจะเริ่มตรงเวลา หากมาสายจะไม่มีการทดเวลาให้ทุกกรณี

  – ไม่อนุญาตให้ออกจาก ห้อง Zoom ก่อนหมดเวลา

  – สามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้ ในช่วงเวลาที่ break ให้เท่านั้น

  – เมื่อหมดเวลาสอบ ทุกคนต้องกดส่งคำตอบทันที ส่วนข้อสอบจะมีการส่งให้กลุ่มไลน์หลังเสร็จสิ้นการสอบ ในเวลา 18:00 น.

  – ห้ามพูดคุยกับบุคคลอื่นในขณะสอบ ขอให้ซื่อสัตย์กับตนเอง

  – สอบถามปัญหาต่าง ๆ ในการสอบได้ที่ ผู้คุมสอบในห้อง Zoom การตัดสินจากผู้คุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด

 4. การแก้ไขข้อมูลหลังการชำระ

  1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

  – ชื่อ, นามสกุล, โรงเรียน, ชั้นปี
  MOCK SAT ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (12 ส.ค. 64)

  MOCK BMAT ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (19 ส.ค. 64)

  1. การเปลี่ยนสนามสอบ

  – MOCK BMAT สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 ถึงวันปิดรับสมัคร (19 ส.ค. 64) โดยสนามสอบปลายทางที่ต้องการย้ายต้องมีที่ว่าง

  1. เพิ่มวิชาสอบ

  – สามารถเข้าเว็ปไซต์มาสมัครเพิ่มได้ แต่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับการสมัครก่อนหน้า

  1. การเปลี่ยนวิชาสอบ

  – เมื่อชำระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาได้ในทุกกรณ์

  1. การคืนเงิน

  – หากชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วไม่มีนโยบายคืนเงินทุกกรณี

 5. กรณีขาดสอบ หรือไม่สามารถสอบได้

  ในกรณีขาดสอบ หรือไม่สามารถมาสอบได้ น้องๆสามารถมาขอรับชุดข้อสอบ เพื่อกลับไปฝึกจับเวลาและตรวจคำตอบเอง ได้ที่ ignitebyondemand อาคาร สยามพิวรรธน์ ชั้น 12B

 6. มาตราการป้องกัน COVID-19

  1. ทีมงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากใกล้วันสอบแล้ว สถานการณ์COVID-19 ยังไม่คลี่คลายในช่วงวันสอบ ทางบริษัทจะขอเปลี่ยนการสอบทั้งหมดเป็นแบบ Online โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง ignitebyondemand Facebook และ Line @ignitebyondemand
  2. หากสถานการณ์จัดสอบได้ จะมีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้

  – ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา

  – ผู้ที่มีอาการมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามสอบ โปรดแจ้งทาง Line @TCASter ในช่วงก่อนวันสอบ