Follow us on

วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

วันที่โพสต์
engineer_chemical_vs_petroleum

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาให้น้อง ๆ  ที่อยากเข้าคณะนี้กัน ซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือ วิศวะเคมี vs วิศวะปิโตรเลียม นั่นเอง

1. วิศวะเคมี

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตต่าง ๆ และลักษณะสมบัติของวัตถุดิบที่จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการอย่างปลอดภัยและประหยัด รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยง ความปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วย

อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น

 • วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต
 • วิศวกรออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2. วิศวะปิโตรเลียม

เรียนเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานในการพัฒนาประเทศ โดยจะศึกษาทั้งในด้านธรณีวิทยา ฟิสิกส์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับความรู้วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่  ในการสำรวจและขุดเจาะแหล่งพลังงานที่อยู่ใต้พื้นดิน  การคำนวณความคุ้มค่าในการขุดเจาะ การควบคุมดูแลงานตามแท่นขุดเจาะน้ำมัน ก่อนที่จะส่งไปโรงงานแปรรูป

อาชีพที่สามารถทำได้ เช่น

 • วิศวกรปิโตรเลียม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาเขตหลัก
 • สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ TGAT, TPAT ส่วนไหนต้องทำอะไรบ้าง? – TCASter

388 views

ฟรีค่าสมัคร TCAS รอบ 3 (Admission) เริ่ม TCAS67 เดือนพฤษภาคมนี้ – TCASter

4,312 views

Checklist สิ่งที่ห้ามลืมวันสอบ! – TCASter

1,124 views

รายชื่อสนามสอบ TGAT, TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์ (CBT) #ฉบับ TCAS67 – TCASter

447 views

สรุปข้อผิดพลาดกับรุ่นพี่ TCAS66 สู่ TCAS67 – TCASter

1,246 views

รวมวิชาแปลกในมหาวิทยาลัย มันมีวิชานี้ด้วยหรอ ? – TCASter

345 views