Follow us on

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

วันที่โพสต์
engineer_job

น้องคนไหนที่ยังไม่แน่ใจว่าเรียนวิศวะแต่ละสายต่างกันยังไง แล้วแต่ละสายจะไปทำงานอะไรได้บ้าง เพราะมีหลายสายเยอะแยะไปหมด วันนี้พี่ TCASter จะมาสรุปให้คร่าว ๆ ว่าวิศวะแต่ละสาย สามารถไปทำอาชีพอะไรได้บ้าง

1. สายวิศวกรรมไฟฟ้า (ELECTRICAL ENGINEERING)

เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องจักรกล การประมวลผลสัญญาณ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

สำหรับอาชีพที่สายวิศวกรรมไฟฟ้าทำได้ เช่น

 • วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 • วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรโทรคมนาคม

2. สายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (COMPUTER ENGINEERING)

เป็นสายที่เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการออกแบบ สร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาส่วนประกอบทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องควบคุมโดยคอมพิวเตอร์

สำหรับอาชีพที่สายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทำได้ เช่น 

 • ผู้ออกแบบระบบ
 • ผู้ตรวจสอบระบบ
 • วิศวกรซอฟต์แวร์
 • นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • โปรแกรมเมอร์

3. สายวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน (AEROSPACE ENGINEERING)

วิศวกรรมการบินและอวกาศจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง และการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของอากาศยานต่าง ๆ 

อาชีพที่วิศวกรรมการบินและอวกาศยานสามารถทำได้ เช่น 

 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมการโคจรและสถานีดาวเทียม
 • วิศวกรควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • วิศวกรด้านการบริหารการจัดการในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจการบินและอวกาศ
 • วิศวกรด้านการจัดการธุรกิจการขนส่งทางอากาศ 

4. สายวิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING) 

ศึกษาครอบคลุมทั้งทักษะการออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้าง

อาชีพที่วิศวกรรมโยธาสามารถทำได้ เช่น

 • วิศวกรรมออกแบบ
 • วิศวกรก่อสร้าง
 • วิศวกรโครงการ

5. สายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 

เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อวางแผน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และเดินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

สำหรับอาชีพที่วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสามารถทำได้ เช่น

 • วิศวกรสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการระบบ
 • นักวิจัย
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • บุคลากรในสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. สายวิศวกรรมเคมี (CHEMICAL ENGINEERING) 

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมไปถึงการควบคุมการผลิตและออกแบบโรงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่สายวิศวกรรมเคมีสามารถทำได้ เช่น 

 • นักวิจัยด้านเคมี
 • วิศวกรออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรผลิต

7. สายวิศวกรรมอุตสาหการ (INDUSTRIAL ENGINEERING) 

เรียนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วางแผน ควบคุม การวิจัย ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดการระบบต่าง ๆ ที่จะครอบคลุมทุกด้าน ทั้งบุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ สถานที่ เวลา และการเงิน 

อาชีพที่สายวิศวกรรมอุตสาหการสามารถทำได้ เช่น

 • วิศวกรวางระบบ
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรในหน่วยงานของรัฐ
 • วิศวกรในสถาบันการเงินและอุตสาหกรรม

8. สายวิศวกรรมเหมืองแร่ (MINING ENGINEERING)

เป็นสาขาวิศวกรรมที่ต้องศึกษาความรู้ทางวิศวกรรมหลาย ๆ ด้านเพื่อค้นหา ขุดแยก และจัดการกับแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติ 

สำหรับหน่วยงานที่สายวิศวกรรมเหมืองแร่สามารถเข้าทำงานได้ เช่น 

 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรมพลังงานทหาร
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัทสำรวจปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ทีนี้ก็รู้กันแล้วว่าวิศวกรรมแต่ละสาย สามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง น้อง ๆ ที่อยากเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็อย่าลืมเช็กความชอบของตัวเองกันด้วยว่าเราชอบแนวไหน จะได้เลือกสาขาที่จะเรียนถูก พี่ TCASter เอาใจช่วยทุกคนนะ

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views