Follow us on

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2 (15)

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับสายสุขภาพ อย่างสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์มาให้น้อง ๆ ที่อยากรู้จัก 2 สาขานี้กัน มาดูกันเลย!

1. วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

เรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทั้งกลไกการทำงานของร่างกาย และสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ

จบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ช่วยวิจัยทางการแพทย์ ประจำสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน บริษัท ศูนย์วิจัย หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ
 • เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, จุลชีววิทยา, อณูวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ประจำงานตรวจสอบคุณภาพ (Q.C.) หรืองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
 • พนักงานในบริษัทตัวแทนจำหน่ายยา สารเคมี เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ
 • อาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นักธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้ประกอบการ/อาชีพอิสระ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

2. วิศวกรรมชีวการแพทย์

การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งด้านอุปกรณ์และอวัยวะเทียมต่าง ๆ

จบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง?

 • วิศวกรชีวการแพทย์
 • นักอุปกรณ์ชีวการแพทย์
 • นักวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 • นักพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • วิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer, Product Specialist)
 • วิศวกรบริการเทคนิค (Technical Services Engineer)
 • ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

706 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views