รวมข้อมูลการรับสมัครทุกรอบใน TCAS67 บน TCASter App ฉบับอัปเดต
| | | |

รวมข้อมูลการรับสมัครทุกรอบใน TCAS67 บน TCASter App ฉบับอัปเดต

รวมข้อมูลการรับสมัคร #TCAS67 ที่พร้อมให้บริการบนแอป TCASter น้อง ๆ DEK67 ที่อยากดูประกาศรับสมัครจากทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถกดเข้าที่ฟีเจอร์ “คณะในดวงใจ” บนแอปได้เลย 🤗 สำหรับน้องที่มีคะแนน TGAT TPAT แล้ว สามารถนำคะแนนมาใช้ประเมินโอกาสสอบติดรอบ 3 Admission ก่อนได้นะ 🥰 สำหรับใครที่รอคะแนน #ALEVEL สามารถลองใส่คะแนนที่ตั้งเป้าไว้ก่อนได้เลย สถาบันภาคกลาง และภาคตะวันออก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์สถาบัน : http://www.admissions.chula.ac.th/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวมทุกวิทยาเขต) เว็บไซต์สถาบัน : https://admission.ku.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์สถาบัน : https://admission.kmutt.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เว็บไซต์สถาบัน : https://www.admission.kmutnb.ac.th/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เว็บไซต์สถาบัน : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/undergraduate/announcement มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์สถาบัน : https://reg.tu.ac.th/ มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์สถาบัน :…

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดูกัน! – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดูกัน! – TCASter

อยากเข้าคณะอินเตอร์ จุฬาฯ แต่ไม่รู้ว่า มีคณะอะไรบ้าง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าสายอินเตอร์ โดยได้รวมคณะอินเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาไว้ในนี้แล้ว จะมีคณะไหนบ้าง? มาดูกัน! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล The Bachelor of Business Administration or BBA The Joint International Psychology Program (JIPP) The Bachelor of Science in Applied Chemistry (BSAC) Bachelor of Science in Architectural Design (INDA) Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii) The Bachelor…

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก สจล. (ลาดกระบัง) มาดูกัน! – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก สจล. (ลาดกระบัง) มาดูกัน! – TCASter

อยากเข้าคณะอินเตอร์ สจล. แต่ไม่รู้ว่า มีคณะอะไรบ้าง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าสายอินเตอร์ โดยได้รวมคณะอินเตอร์จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาไว้ในนี้แล้ว จะมีคณะไหนบ้าง? มาดูกัน! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล School of International and Interdisciplinary Engineering (SIIE) College of Materials Innovation and Technology (CMIT) Asian Institute of Technology (AIT) International Academy of Aviation Industry (IAAI) KMITL Business School Culinary Science and Foodservice Management (CuSfSeM) Business Information Technology (BIT…

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาดูกัน! – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาดูกัน! – TCASter

อยากเข้าคณะอินเตอร์ ม.เกษตร แต่ไม่รู้ว่า มีคณะอะไรบ้าง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าสายอินเตอร์ โดยได้รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาไว้ในนี้แล้ว จะมีคณะไหนบ้าง? มาดูกัน! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล Bachelor of Science in Tropical Agriculture (BSTA) Bachelor of Science (SCI) International Undergraduate Program (IUP KU) The International Double Degree Program (IDDP) Bachelor of Arts Program in Entrepreneurial Economics. (EEBA) The Bachelor of Business Administration (BBA) Bachelor of…

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล มาดูกัน! – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล มาดูกัน! – TCASter

อยากเข้าคณะอินเตอร์ ม.มหิดล แต่ไม่รู้ว่า มีคณะอะไรบ้าง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าสายอินเตอร์ โดยได้รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล มาไว้ในนี้แล้ว จะมีคณะไหนบ้าง? มาดูกัน! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล Bachelor of Business Administration, MUIC Bachelor of Management,MUIC Bachelor of Science, MUIC  Bachelor of Fine Arts Program in Communication Design, MUIC Bachelor of Arts and Science, MUIC Bachelor of Arts, MUIC Bachelor of Communication Arts, MUIC Bachelor of…

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาดูกัน! – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาดูกัน! – TCASter

อยากเข้าคณะอินเตอร์ มจธ. แต่ไม่รู้ว่า มีคณะอะไรบ้าง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าสายอินเตอร์ โดยได้รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาไว้ในนี้แล้ว จะมีคณะไหนบ้าง? มาดูกัน! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering (International Program) Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering (International Program) Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (International Program) Bachelor of Engineering Program in Enviromental Engineering (International Program) Bachelor of…

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาดูกัน! – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาดูกัน! – TCASter

อยากเข้าคณะอินเตอร์ มศว แต่ไม่รู้ว่า มีคณะอะไรบ้าง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าสายอินเตอร์ โดยได้รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาไว้ในนี้แล้ว จะมีคณะไหนบ้าง? มาดูกัน! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Bachelor of Arts Program in Language for Communication Bachelor of Arts Program in Language for Careers Bachelor of Engineering Program in Concert Engineering and Multimedia Bachelor of Engineering Program in Petroleum and Natural Gas Engineering Bachelor of Engineering…

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาดูกัน! – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาดูกัน! – TCASter

อยากเข้าคณะอินเตอร์ ม.เชียงใหม่ แต่ไม่รู้ว่า มีคณะอะไรบ้าง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าสายอินเตอร์ โดยได้รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาไว้ในนี้แล้ว จะมีคณะไหนบ้าง? มาดูกัน! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bachelor of Arts in Humanities and Sustainability Bachelor of Arts in Social Science and Sustainable Development Bachelor of Arts in Thai as a Foreign Language Bachelor of Economics Bachelor of Engineering in Information Systems and Network Engineering Bachelor…

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาดูกัน! – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว!! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาดูกัน! – TCASter

อยากเข้าคณะอินเตอร์ ม.ขอนแก่น แต่ไม่รู้ว่า มีคณะอะไรบ้าง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ เอาใจน้อง ๆ ที่อยากเข้าสายอินเตอร์ โดยได้รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาไว้ในนี้แล้ว จะมีคณะไหนบ้าง? มาดูกัน! รวมคณะอินเตอร์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น Bachelor of Business Administration (B.B.A.) (International Program) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in International Entrepreneurship Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Global Business Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in international Marketing Bachelor of Arts (B.A.) International Program Bachelor…

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter
| | |

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา ของคณะอุสาหกรรมบริการ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาลัยการชลประทาน   แจ้งข่าวสารประกาศสำคัญ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   ดูรายละเอียดประกาศข่าวสารได้ที่นี่ คลิก สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก https://admission.ku.ac.th/ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบiOS https://tcaster.info/3P6Lu8h Android https://tcaster.info/3PdmxYK บทความที่เกี่ยวข้องกับ ปฏิทินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS67 ปฏิทิน TCAS67 ม.แม่ฟ้าหลวง เริ่มรอบแรก 25 ต.ค. รอบ PORTFOLIO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกสพท. 67 รับทั้งหมด 21 ที่นั่ง