Zygote camp Halloween Party สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

Zygote camp Halloween Party สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ค่าย Zygote Camp สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่14 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆมัธยมปลาย ได้ลองสัมผัสการเรียนในมหาวิทยาลัยจริงๆ มีความรู้ความเข้าใจกับคณะวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและแนะแนวเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ จัดระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 ( ค้างคืน 3วัน2คืน โรงแรมมารวยการ์เด้น) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-18 กันยายน 2565 (รับสมัครนักเรียนม.4,5,6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วประเทศ!!) ค่าใช้จ่ายตลอดค่าย 690 บาท (จ่ายหลังประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม) รวมค่าLab อาหาร และค่าโรงแรมเรียบร้อยแล้ว รับเพียง 60 คนเท่านั้น!!! ติดตามข้อมูลรายละเอียดต่างๆหรือติดต่อ เกี่ยวกับค่ายได้ที่ เพจ Zygote Camp KU แล้วมาร่วมผจญภัยในเดือนแห่งความหลอนไปกับพวกเรา ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย…

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65 ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 65 เรีบบเรียง : Mink TCASter TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง ลำดับที่ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา วิทยาเขต อัตราการแข่งขัน รับ สมัคร คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด 1 สังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก บางเขน 1:271 8 2,161 61.7362 66.3274 2 สัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. บางเขน 1:167 23 3,820 61.8353 66.938 3 วิทยาศาสตร์ วท.บ….

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 8 – 9 มิถุนายน 65 ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก วิทยาเขตที่เปิดรับสมัคร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก สำหรับวิทยาเขตอื่นๆ หากมีการเปิดรับสมัครจะมีการอัปเดตข้อมูลอีกครั้ง ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.ku.ac.th/th ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 65

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
|

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ค่าธรรมเนียมกาศึกษาเหมาจ่าย ต่อภาคการศึกษาปกติ 1. ภาคการศึกษาละ 12,900 บาท คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ 2. ภาคการศึกษาละ 14,300 บาท คณะเกษตร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะเกษตร กำแพงแสน 3. ภาคการศึกษาละ 16,300 บาท คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4. ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ⭐ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ ประกาศ…

เปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 4 รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง ม.เกษตร กำแพงแสน

เปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 4 รัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง ม.เกษตร กำแพงแสน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดถ้ำสิงห์ให้น้องๆ มัธยมศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์แนะแนวหรือผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม Open House เปิดถ้ำสิงห์ครั้งที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Google Meet โดยมี 2 รอบให้เลือกลงทะเบียน คือ รอบเวลา 9:15 – 10:30 น. และ รอบเวลา 10:45 – 12:00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/L2vfis5x9fwNxNQn6 หรือสแกน QR Code จากโปสเตอร์ลงทะเบียนได้เลย รับลงทะเบียนจำนวนจำกัดต่อรอบ เนื่องจากระบบ Google Meet จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 80 คน/รอบ โดยผู้ที่ลงทะเบียน ร่วมทำกิจกรรม และร่วมตอบแบบประเมินจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์เป็นที่ระลึก (ทั้งนี้ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด) ติดตามอัปเดตข่าวสารกิจกรรมได้ที่ Facebook: รัฐศาสตร์ ม.เกษตร กำแพงแสน ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง…

IDDP Open House 2022 เปิดบ้านเรียนรู้เส้นทางสู่วงการการบิน ม.เกษตร

IDDP Open House 2022 เปิดบ้านเรียนรู้เส้นทางสู่วงการการบิน ม.เกษตร

เรียนการบินเป็นยังไง? เรียนยากไหม? มีงานทำหรือเปล่า? กิจกรรม Open House ในครั้งนี้จะตอบคำถามเหล่านี้เอง! เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริการธุรกิจ นานาชาติ (IDDP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในเส้นทางสู่วงการการบิน งานนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับ IDDP ในแง่มุมต่างๆ ตั้งแต่การสอบเข้า การเรียน รวมถึงสังคมภายในคณะ ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปจนถึงการเรียนต่อที่ RMIT University ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งน้องๆ ทุกคนจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ๆ ที่เรียนจบไปแล้ว และพี่ๆ ในคณะแบบใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามพวกพี่มาได้เลย! แล้วเจอกัน ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง รูปแบบของกิจกรรม Open House แบบออนไลน์ วันที่จัดกิจกรรม อาทิตย์ 30 มกราคม 2565 วันสุดท้ายของการรับสมัคร เสาร์ 29 มกราคม…

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวมทุกวิทยาเขต)
| | |

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รวมทุกวิทยาเขต)

สิ้นสุดการรอคอยกับระเบียบการรับรอบที่ 3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศมาในครั้งนี้มาครบทุกวิทยาเขต และ คะแนนขั้นต่ำและค่าน้ำหนักที่ใช้ในแต่ละสาขามาให้ครบถ้วน น้องๆคนไหนที่อยากรู้ว่าคณะไหนใช้คะแนนอะไรกันบ้าง อย่ารอช้า!! ตามแอดมินมาได้เลยจ้า กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน มก. ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 –…

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
| | |

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ประกาศมาอีกแล้วค่า สำหรับระเบียบการรอบโควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โครงการที่เปิดรับในรอบนี้สามารถสมัครได้ทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 และผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่อยู่ในจังหวัดตามที่กำหนด มีหลายคณะและสาขาให้ได้เลือก น้องๆคนไหนที่สนใจอยู่ ตามแอดมินมาได้เลยจ้า ✨ กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เมษายน 65 สอบสัมภาษณ์ : 29 เมษายน 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : 2 พฤษภาคม 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ยืนยันสิทธิ์) : 8 พฤษภาคม…

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

กำหนดการคัดเลือก กำหนดการคัดเลือก : คลิกสมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิกยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65 รับจำนวน 508 ที่นั่ง ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 65 รับจำนวน 776 ที่นั่ง ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 22…

เจาะลึก !!! สาขาวิศวกรรมเคมีพร้อมวิธีการเตรียมตัวสอบแบบสับ ๆ ไปกับพี่แนน พี่ปี 1 จากคณะวิศวะ ม.เกษตร
| | | | | |

เจาะลึก !!! สาขาวิศวกรรมเคมีพร้อมวิธีการเตรียมตัวสอบแบบสับ ๆ ไปกับพี่แนน พี่ปี 1 จากคณะวิศวะ ม.เกษตร

“วิศวะเคมีจะเรียนเกี่ยวกับการควบคุมและการออกแบบการทำงานของกระบวนการทางเคมี หลักการของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม”“สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังท้ออยู่ เราอยากบอกน้อง ๆ ว่า ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจและเต็มที่กับสิ่งที่ทำ เราทำได้ !!! ถึงบางทีมันจะเหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง ก็ไม่เป็นไรนะ อดทนอีกนิดนึง สู้ ๆ <3”– พี่แนน คณะวิศวะ ม.เกษตร – สายวิศวะห้ามพลาด !!! วันนี้รุ่นพี่รีวิวจะพาทุกคนพบกับพี่แนน พี่ปี 1 จากคณะวิศวะ ม.เกษตร ที่จะมารีวิวสาขาวิศวกรรมเคมีพร้อมวิธีการเตรียมตัวสอบแบบเน้น ๆ แค่พูดก็น่าอ่านไม่ไหวแล้วววววว ดังนั้นอย่ารอช้า รีบไปดูกันเลยยยยย !!! แนะนำตัวให้น้อง ๆ ได้รู้จักหน่อย  ฮัลโหลทุกคนน เราชื่อแนนนะ จบ ม.6 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตอนนี้เราเรียนอยู่ปี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาลัยเกษตรศาสตร์   อยากรู้ว่า ทำไมเราถึงอยากเข้าคณะนี้ แล้วมีวิธีการหาตัวเองยังไงบ้าง ขอบอกก่อนเลยว่า…