TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
| | |

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กำหนดการคัดเลือก  เปิดรับสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 65 ชำระเงินค่าสมัคร : 19 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 65 สอบสัมภาษณ์ : 29 – 30 เมษายน 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 1 พฤษภาคม 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : JOE TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัคร : ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร…