รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับหลายโครงการ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter
| | | | | | |

รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับหลายโครงการ เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

มาแล้ว รอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ น้อง ๆ TCAS67 คนไหน อยากเข้าที่นี่ก็มาดูกำหนดการและสาขาที่เปิดรับกันได้ที่นี่เลย 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโควตาเรียนดี คุณสมบัติผูสมัคร กําลังเรียนชั้นม.6 เน้นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เมื่อเรียนจบต้องผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  GPAX 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกวา 2.75 ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย จํานวนรับนักศึกษาโควตาเรียนดี เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 20 ที่นั่ง เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 20 ที่นั่ง เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 5 ที่นั่ง เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 10 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์…

มาแล้ว! รอบ Portfolio ลาดกระบัง รับรอบแรก 1 กันยานี้ – TCASter
| | | | | |

มาแล้ว! รอบ Portfolio ลาดกระบัง รับรอบแรก 1 กันยานี้ – TCASter

ใครอยากเข้าลาดกระบังยกมือขึ้นน! 1 กันยานี้จะเปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) รอบแรกของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว ใครอยากรู้สาขาที่เปิดรับกับกำหนดการแต่ละรอบ มาดูพร้อมพี่ TCASter ได้เลย หลักสูตรที่เปิดรับรอบพอร์ต (Portfolio) ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2567 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรควบ 2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรและจำนวนรับ รอบ Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวนรับ…

รุ่นพี่รีวิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มจธ 4 ปี – TCASter
| | | | | | |

รุ่นพี่รีวิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มจธ 4 ปี – TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 Zamploy & Pond TCASter รีวิวคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถึงเวลาของสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น้อง ๆ อยากรู้มาไว้ที่นี่แล้ว มาดูกันว่าสาขานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วระหว่างเรียนมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้าง พร้อมทั้งเทคนิคให้น้อง ๆ ว่าอยากเข้าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง มาทำความรู้จักกับสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัดผ่านบทความนี้กันค่ะ . แนะนำตัว– สวัสดีค่า พี่ปอนด์นะคะ เพิ่งเรียนจบจากคณะวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrumentation Engineering) หรือ INC หลักสูตรปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือบางมดนั่นเอง . . ทําไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ? –ต้องบอกก่อนเลยว่า ตั้งแต่เด็กจนโตพี่เรียนหลักสูตรวิทย์ – คณิตมาตลอด ทำให้เราต้องชอบสายอาชีพด้านวิทย์ – คณิตนั่นเอง ตอนแรกพี่อยากเรียนแพทย์ แต่พอได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ทำให้คิดว่า…

รุ่นพี่รีวิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 4 ปี – TCASter
| | | | | | | | | |

รุ่นพี่รีวิว คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 4 ปี – TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 Zamploy & N.sxvetxng.b TCASter รีวิวคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ม.เกษตรศาสตร์ 4 ปี ถึงเวลาของสายซอฟต์แวร์และความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งสาขาที่น้อง ๆ อยากรู้มาไว้ที่นี่แล้ว มาดูกันว่าสาขานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับอะไร แล้วระหว่างเรียนมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้าง พร้อมทั้งเทคนิคให้น้อง ๆ ว่าอยากเข้าต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง มาทำความรู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ผ่านบทความนี้กันค่ะ . แนะนำตัว– สวัสดีค่ะ เราชื่อ “เซฟตัง” นะคะ อยู่ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ก่อนอื่นเลย เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสาขาที่เราเรียนจะเรียกสั้น ๆ ว่า “SKE” นะคะ เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ขออนุญาตแทนชื่อสาขาวิชาด้วยคำว่า “SKE” นะคะ . . ทําไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ? –…

รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter

ปลดล็อกโอกาสทางการเรียน ลดภาระทางการเงิน

ข่าวดี! สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

“แนะให้ฟรี TCAS INTER” งานแนะแนว หลักสูตรอินเตอร์
| | | | | | | |

“แนะให้ฟรี TCAS INTER” งานแนะแนว หลักสูตรอินเตอร์

แนะให้ฟรีไม่ได้มีแค่ภาคปกติ!! ครั้งนี้บอกเลยว่า #เด็กอินเตอร์ ต้องห้ามพลาด!! น้อง ๆ คนไหนที่มีความฝันอยากเข้าภาคอินเตอร์ในไทย วันนี้ พี่ ๆ TCASter ได้สรุปข้อมูลเพื่อนำมาช่วยแนะแนวหลักสูตรให้กับน้อง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าภาคอินเตอร์ได้อย่างแน่นอน! เกริ่นมาเยอะแล้ว เราลองมาดูดีกว่าว่ารายละเอียดภายในงานมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย!! งานแนะแนวหลักสูตรอินเตอร์ “แนะให้ฟรี TCAS INTER” งานแนะแนวรูปแบบออนไลน์ครั้งใหญ่ของ TCASter ที่จัดขึ้นเพื่อน้อง ๆ ที่อยากเข้าภาคอินเตอร์ในไทยโดยเฉพาะ และที่สำคัญ งานนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด รีบลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนได้เลย คุ้มว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!!*แอบบอกก่อนว่างาน “แนะให้ฟรี TCAS INTER” ไม่มีการเซฟคลิป หรือฉายซ้ำแน่นอน พลาดแล้วพลาดเลยน้า กิจกรรมภายในงานแนะให้ฟรี TCAS INTER แนะแนวคาดการระบบสอบเข้าภาคอินเตอร์  แนะแนวจุดที่ต้องรู้ในการสอบเข้าภาคอินเตอร์ แนะแนวการสอบแต่ละสนามของการยื่นคะแนนเข้าภาคอินเตอร์ ผ่าข้อสอบแบบเจาะลึก พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบแบบจัดเต็ม  เปิดสถิติคะแนน และคะแนนที่ควรทำได้ รุ่นพี่รีวิว จาก Ignite แนะแนวรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ตรงจากคณะต่าง ๆ ทั้ง 4 สายของภาคอินเตอร์–…

“TCASter Mock Exam Inter” สนามสอบจำลอง ภาคอินเตอร์
| | | | | | |

“TCASter Mock Exam Inter” สนามสอบจำลอง ภาคอินเตอร์

ถึงคิวของน้อง ๆ “ภาคอินเตอร์” กันแล้วว มาวัดสกิลความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนสอบจริงได้แล้ววันนี้ ที่ “TCASter Mock Exam Inter” สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ อย่ารอช้า! เพราะว่างานสอบจำลองของภาคอินเตอร์ในครั้งนี้เรารับแบบจำกัดเท่านั้น ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อมูลด้านล่างได้เลย! MOCK Exam Inter คืออะไร?คือ สนามสอบรูปแบบออนไลน์ ที่จำลองการสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในหลักสูตรอินเตอร์ โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 ประเภท คือ  SAT (Scholastic Assessment Test)วัดความถนัดในวิชาเลข (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Reading & Writing) BMAT (BioMedical Admission Test)วัดความถนัดเพื่อเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ สิ่งที่จะได้รับจากการสอบ MOCK Exam Inter  เฉลยข้อสอบแบบละเอียด ใบวิเคราะห์ผลคะแนนรายบุคคล ฝึกจับเวลาทำข้อสอบพร้อมผู้อื่นเหมือนการสอบจริง จำลองบรรยากาศความกดดันของการสอบจริง ตารางสอบ MOCK Exam Inter  รายละเอียดค่าสมัครสอบ…

มหกรรมรวมพลเด็กสายศิลป์..DEK SILP INTER … Let’s Meet Up!
| | | | | | |

มหกรรมรวมพลเด็กสายศิลป์..DEK SILP INTER … Let’s Meet Up!

มหกรรมรวมพลเด็กสายศิลป์…สอบเข้าคณะอินเตอร์ สุดยิ่งใหญ่แห่งปี “DEK SILP INTER … Let’s Meet Up!” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://bit.ly/3dP2wFY ‍♂️ พบกับรุ่นพี่เด็กศิลป์อินเตอร์กว่า 11 คณะ มาบอกเล่าประสบการณ์ตรงในรั้วมหาลัย พร้อมแชร์ข้อมูล Insight ที่น้องๆสายศิลป์ทุกคน อยากรู้ เรียนคณะอินเตอร์ ดีจริงมั้ย? แต่ละคณะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง? เผยชีวิตจริงในรั้วมหาลัย Culture เป็นแบบไหน? เรียนจบแล้วทำงานอะไร? ?? พูดคุยกับรุ่นพี่วัยทำงานที่ประสบความสำเร็จ จุดประกายน้องๆ ที่อยากเข้าสายศิลป์ไปด้วยกัน ✅ วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 – 16:30 น. จำกัดเพียง 300 ที่นั่ง ‼️ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://bit.ly/3dP2wFY รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 17…

Inside the box SIIT เปิดกล่องส่องคณะวิศวะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์
| | | | | | | |

Inside the box SIIT เปิดกล่องส่องคณะวิศวะอินเตอร์ ธรรมศาสตร์

รู้จัก คณะวิศวะอินเตอร์ อย่างเจาะลึก เข้าใจให้ถูก รู้ให้จริง ก่อนไปเรียนแล้วค้นพบว่าไม่ใช่อย่างที่คิด !? นำกิจกรรมโดย พี่จ๊ะ บัณฑิตจาก SIIT ธรรมศาสตร์ มาเปิดคณะให้เข้าใจเรื่องต่างๆ   รู้ insight คณะ มีอะไรที่เราเข้าใจผิดอยู่รึเปล่า จะได้เรียนอะไรกันแน่ ตลอด 4 ปี มารู้ก่อนเจอกับตัวแล้วไม่ชอบ ทำงานอะไรกันบ้าง มีเส้นทางเติบโตไปทางไหน ได้เกียรติบัตรออนไลน์หลังจบค่าย พร้อมรับ mini box set จากพี่ๆ ส่งตรงถึงบ้าน ! ค่ายจะจัดขึ้นวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-16.00น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.) สำหรับน้องๆ ระดับชั้น: ม.3 – ม.6 (Grade 9 – Grade 12) รับจำนวนจำกัด รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง…

MUIC Virtual Open Days 2021
| | | | | |

MUIC Virtual Open Days 2021

Our Open Day this year will be conducted online with a hosted broadcast and interactive virtual program fair. You can take a virtual tour of the campus, meet our professors, and collect information about our programs from the comfort of your home. Open Day will be from 24th to 26th June 2021 between 09.00 and…