“TBS Junior Camp 11th” ค่ายคณะบัญชีฯ บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ @ออนไซต์/ออนไลน์

“TBS Junior Camp 11th” ค่ายคณะบัญชีฯ บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ @ออนไซต์/ออนไลน์

, , ‍♀️ ’ , ? ✨ มาหาคำตอบไปกับเราว่า ⚰ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีคืออะไร? ⚰ บัญชี-บริหาร เรียนอะไรบ้าง? แตกต่างกันอย่างไร? ⚰ เส้นทางอาชีพหลังจากจบคณะนี้มีอะไรบ้าง? และอีกหลากหลายข้อสงสัยที่รอคุณเข้ามาค้นหาใน TBS Junior Camp 11th! พิเศษ! ปีนี้ค่ายของเราเป็นค่ายเดินทางไป-กลับ (ไม่มีการจัดเตรียมที่พักให้) วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบทั้งออนไลน์ (วันที่ 22) และมาเจอกันออนไซต์ (วันที่ 23) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อย่ารอช้า! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2565 เท่านั้น! หากมีข้อสงสัย สามารถส่งข้อความมาทาง IG: @tbsjuniorcamp FB: TBS Junior Camp ได้เลย…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Joe TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1.1 มธ. เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
|

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 65 เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ3 มธ. ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์…

ค่าย Pre-Camp เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 30

ค่าย Pre-Camp เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 30

ค่ายพรีแคมป์เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาให้น้องๆ ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผ่านการทำกิจกรรม เป็นค่ายที่เหมาะสำหรับน้องๆที่สนใจจะศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือน้องๆ ที่กำลังค้นหาคณะที่สนใจ โดยจะมีการให้ความรู้น้องๆ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ทางค่ายจัดขึ้น ทำให้น้องๆ ได้รับทั้งความสนุกและความรู้ไปในตัว และมีการเชิญผู้ทรงคณาวุฒิ อาทิเช่น ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา DSI มาร่วมแนะแนว พูดคุยกับน้องๆในค่าย นอกจากนี้น้องจะได้รู้จักรุ่นพี่ เพื่อนใหม่ๆจากต่างโรงเรียนอีกด้วย ค่ายดีๆ อย่างนี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด ! ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง รูปแบบของกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม ศุกร์ 11 – อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายของการรับสมัคร อาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)…

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65 เรีบบเรียง : Mink TCASter TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง ลำดับ คณะสํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา วิทยาเขต อัตราการแข่งขัน รับ สมัคร คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด 1 นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต รูปแบบ วิชาสามัญ ศูนย์รังสิต 1 : 92 35 3,189 62.31 80.02 2 สหเวชศาสตร์ วท.บ.กายภาพบําบัด รูปแบบ GAT+PAT1 ศูนย์รังสิต 1 : 90 21 1,887 54.84…

ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 1

ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เรื่อง “ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 1” ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2565 1. หลักการเหตุผล เนื่องด้วยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้ และมีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจในการฝึกภาคปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเพิ่ม ทักษะ ประกอบกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และเนื่องการแพร่ระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ซึ่งมีการวินิจฉัยด้วยการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม การออกแบบวัคซีนจากสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 จึงเป็นโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมและให้นักเรียนได้เสริมทักษะด้านชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม และภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม” ซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2.1 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะของของนักเรียนในการใช้ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์อย่างง่าย 2.2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติโดยใช้เทคนิคทางด้านอณูชีววิทยา เช่น PCR 2.3 เพื่อเตรียม เสริมสร้าง ความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อที่จะเป็นกำลังของประเทศในอนาคตในการเตรียมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ…

ค่ายเพาะ(สา)สุข ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 สืบ ล่า หา Zombie

ค่ายเพาะ(สา)สุข ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 สืบ ล่า หา Zombie

ตุ่ง ดุ่ง ดุง ดุ๊ง ทุกคน!! ได้ยินเสียงประกาศนี้มั้ย!? ขณะนี้โรงเรียนเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน!! จู่ๆนักเรียนก็มีอาการคลุ้มคลั่ง และเริ่มกัดกินเพื่อนของพวกเราเหมือนสัตว์กระหายเลือด!! แบบนี้มันเหมือนซอมบี้ที่เคยเห็นในหนังเลยรึเปล่านะ… เอาเป็นว่า ขอให้ทุกคนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเอาไว้ ระวังตัวด้วยนะทุกคน! ⭐ กลับมาอีกครั้งกับค่ายเพาะ (สา)สุข ครั้งที่ 10 ตอน Welcome to Red Zone สืบ ล่า หา Zombie ที่จะมาใน Theme มัธยมซอมบี้นั่นเอง! ถึงแม้โควิดยังไม่ซา แต่เราก็จะไม่แผ่ว! ซึ่งครั้งนี้เราจะมาในรูปแบบของค่าย Online เพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ซอมบี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนครั้งนี้!! นอกจากความสนุกแล้ว เรายังจะพาน้องๆทุกคนไปรู้จักกับคณะสาธารสุขศาสตร์ โดยพี่ๆคณะสาธารณสุขศาสตร์ว่าพวกเขาเรียนอะไรกันบ้าง และจบไปทำงานด้านไหน! ไว้มาเจอกันน้าาาา ✏เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถึง 1 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อกลุ่มนักเรียนผู้รอดชีวิตวันที่ 8 เมษายน 2565 ออกล่าวันที่ 23 เมษายน…

ค่ายธรรมศาสตร์-นนทบุรีครั้งที่ 1 จัดโดย Dome to the West

ค่ายธรรมศาสตร์-นนทบุรีครั้งที่ 1 จัดโดย Dome to the West

กิจกรรมวันแรก วิชาการ รีวิวคณะสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดห้องให้สอบถามแบบใกล้ขิดกับพี่ ๆ ที่เรียนแต่ละคณะ กิจกรรม ให้ปริศนาใหญ่เพื่อให้น้อง ๆ ตามหาคำตอบ (จากฐาน 10 ฐาน) เล่นกิจกรรม 10 ฐานโดยอาศัยความเป็นกลุ่มเพื่อแลกคำใบ้มาตอบปริศนาใหญ่ กิจกรรมวันที่สอง วิชาการ รีวิวการสอบเข้า และแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ กิจกรรม กิจกรรมระดมสมอง “คณะในฝัน” จะเป็นการที่แต่ละกลุ่มเสนอคณะที่อยากเปิดมาดีเบตกัน อารมณ์แบบขายไอเดียแข่งกัน กิจกรรมสืบสวนสอบสวน หาคนร้ายที่ขโมยกุญแจสำหรับออกจากความฝัน ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง รูปแบบของกิจกรรม กิจกรรมค่ายออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมจะต้องเปิดกล้องและเปิดไมค์ตามกิจกรรมที่แจ้งล่วงหน้า วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 22 – อาทิตย์ 23 มกราคม 2565 วันสุดท้ายของการรับสมัคร จันทร์ 27…

ทำความรู้จักกับคณะสังคมสงเคราะห์ พร้อมวิธีการเตรียมตัวสอบเข้าแบบจุก ๆ กับพี่ฟาฟ้า เฟรชชี่ปี 1 ไฟแรง จากคณะสังคมสงเคราห์ มธ
| | | | | |

ทำความรู้จักกับคณะสังคมสงเคราะห์ พร้อมวิธีการเตรียมตัวสอบเข้าแบบจุก ๆ กับพี่ฟาฟ้า เฟรชชี่ปี 1 ไฟแรง จากคณะสังคมสงเคราห์ มธ

“คณะนี้มีเปิดสอนแค่ 2 ที่ในประเทศไทย มีการการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงค่ะ สำหรับใครที่ชอบลงมือทำ”“คณะนี้จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด หลักการ ทักษะกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคน พัฒนาสังคม สิทธิการเข้าถึงบริการทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือบุคคล สังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น”– พี่ฟาฟ้า คณะสังคมสงเคราะห์ มธ – หลาย ๆ คนคงมีความสนใจที่จะเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว แต่อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวหรือยังไม่รู้ว่าคณะนี้เค้าเรียนอะไรกันบ้าง ?____? วันนี้รุ่นพี่รีวิวจึงพาแขกรับเชิญสุดพิเศษ พี่ฟาฟ้า เฟรชชี่ปี 1 ไฟแรง จากคณะสังคมสงเคราะห์ มธ ที่จะมาแชร์เทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้าพร้อมรีวิวคณะสังคมสงเคราะห์แบบจุก ๆ เลยทีเดียว อย่ารอช้ากันดีกว่า ไปอ่านกันเลยยยยย !!! เริ่มแนะนำตัวได้เลยยย ชื่ออะไร ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน สวัสดีค่ะ เราชื่อฟาฟ้าค่ะแต่เรียกฟ้าได้เลย จบจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ตอนนี้เรียนอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ปี 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้า อยากรู้ว่า ทำไมพี่ฟาฟ้าถึงอยากเข้าคณะนี้ แล้วพี่ฟาฟ้ามีวิธีการหาตัวเองยังไงบ้าง เราเรียน ม.ปลาย สายศิลป์ – ภาษาจีน มา…

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
| | |

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศมาแล้วจ้า❗ คะแนนและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการคัดเลือก รอบ 3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แอดเชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากรู้ว่าคณะไหนใช้คะแนนอะไรบ้าง จะต้องใช้ค่าน้ำหนักเท่าไหร่ จะได้เตรียมตัวเลือกสมัครสอบในรายวิชาที่ต้องการ อย่างนั้นอย่ารอช้า ตามแอดมินมาดูคณะที่เปิดรับสมัครและคะแนนที่ใช้ได้เลยค่า ✨ ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 –…