Follow us on

สมัครติว TCAS ON FIRE

Group 526

ทำไมต้องติว TCAS ON FIRE

ทำไมต้องติว TCAS ON FIRE

Group 526

กำหนดการเเละวิชาที่เปิดติว

กำหนดการเเละวิชาที่เปิดติว

รูปแบบที่เปิดติว: ออนไลน์

ค่าสมัคร/วิชา: 450.-

Group 526

วิธีการเข้างานติว TCAS ON FIRE

วิธีการเข้างานติว TCAS ON FIRE

Group 526

รีวิว จากรุ่นพี่

รีวิว จากรุ่นพี่

Group 526

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

เข้าระบบได้ที่ tcaster.net/tcasonfire โดยใช้ เลขบัตรประชาชน Redeem Code ในการเข้าห้องติว

การติวเป็นการติวสดในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 2 ธันวาคม 2566 และสามารถดูเทปติวออนไลน์ย้อนหลังต่อได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ก่อนการสมัครรบกวนน้อง ๆ ตรวจสอบข้อมูลวิชาของตนเองให้ถูกต้อง

สอบถามได้ทาง Line @tcaster จะมีพี่ ๆ ทีมงานมาตอบกลับคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาภายใน 3 วันทำการ

Group 526

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

  1. ผู้สมัครสามารถสมัครติวงาน TCAS On Fire ได้ทุกรายวิชา
  2. การติวสด ในติวรูปแบบระบบไลฟ์ออนไลน์
  3. ปิดรับสมัครบัตรติว วันที่ พฤศจิกายน 2566 และสามารถดูการติวย้อนหลังได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
  4. การติวย้อนหลังสามารถเข้าชมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตามเวลา และวัน ที่ผู้สมัครสะดวกเข้าติว
  5. ผู้สมัครสามารถเข้าติวได้เฉพาะวิชาที่ตนเองสมัครเข้ามาเท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมติวในวิชาที่นอกเหนือจากที่สมัครได้
  6. หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าไปรับบัตรเข้างานติวได้ตามวิธีการเข้างานที่ระบุไว้ 
  7. ในกรณีที่ไม่ได้เข้าติวสด ผู้สมัครสามารถดูการติวย้อนหลังได้ 
  8. ผู้สมัครไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์การติวให้กับผู้อื่นได้ 
  9. หากผู้สมัครไม่ได้เข้าติวสด หรือ ไม่ได้ดูย้อนหลังการติวในวันเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินให้ทุกกรณี
  10. สำหรับผู้สมัครที่ซื้อบัตรเข้างานติว TCAS On Fire มาใหม่ หลังจากขยายวันรับสมัคร 30/11/23 ในการเข้าระบบติว ต้องรอเจ้าหน้าที่นำข้อมูลของน้องๆ เข้าระบบติวเท่านั้น! หลังจากซื้อแล้ว จะไม่สามารถเข้าติวได้ทันที ต้องรอให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเข้าระบบก่อน