ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร วิศวกรรมเคมี ศิลปากร
| | |

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร วิศวกรรมเคมี ศิลปากร

  ค่ายที่จะทำให้เรารู้จัก และเข้าใจ การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมากขึ้น ทั้งการเรียนในห้องเรียน การทำปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้เข้าร้วมที่ได้รับประกาศนียบัตร ระดับดีเด่น และดีมาก สามารถนำมาใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี ตามเงื่อนไขประกาศการรับสมัคร SU-TCAS 2567   ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง     วันที่จัดกิจกรรม 25 พฤศจิกายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 17 พฤศจิกายน 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำนวนที่รับ 120 คน ค่าใช้จ่าย 400 บาท (จ่ายตอนสมัคร) คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ) ม.5 –…

สมัครด่วน! รอบ Portfolio – TCAS67 มศก. หมดเขต 15 พ.ย.นี้ – TCASter
| | | | | | |

สมัครด่วน! รอบ Portfolio – TCAS67 มศก. หมดเขต 15 พ.ย.นี้ – TCASter

สมัครด่วน! รอบพอร์ต (Portfolio) TCAS67 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับ 9 คณะ ส่งพอร์ตได้ถึง 15 พฤศจิกายนนี้ เช็กกำหนดการที่นี่เลย! กำหนดการรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยศิลปากร รอบ 1 ช่วงที่ 1 ส่งพอร์ต (Portfolio)  1 – 15 พ.ย. 66 อย่าลืมอ่านรายละเอียดกำหนดการรับสมัครของแต่ละคณะอย่างละเอียด ที่นี่ คลิก สัมภาษณ์ 2 – 3 ธ.ค. 66 คณะที่เปิดรับในรอบ 1 ช่วงที่ 1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 ที่นั่ง มัณฑนศิลป์ 310 ที่นั่ง อักษรศาสตร์ 9 ที่นั่ง วิทยาศาสตร์ 145 ที่นั่ง วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,298 ที่นั่ง ดุริยางคศาสตร์ 85…

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รอบสี่)
| | |

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รอบสี่)

นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงประจักษ์จะมีโอกาสในการเพิ่มประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง และจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 67) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 และในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 68) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2566 ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรมหากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง   วันที่จัดกิจกรรม 5 พฤศจิกายน 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 29 ตุลาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำนวนที่รับ 300 คน ค่าใช้จ่าย ฟรี คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ…

YOUNG SU CAMP ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 13
| |

YOUNG SU CAMP ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 13

ไม่รอเกินนาน เอ้ย! ไม่นานเกินรอ กลับมาแล้ววว✨ “YOUNG SU CAMP ค่ายเปิดประตูสู่ฝัน บ้านสีฟ้า ครั้งที่ 13” ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ มัธยมปลายหรือเทียบเท่าได้มาลองค้นหาและรู้จักตัวเองกันให้มาก ยิ่งขึ้น จากกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน มิตรภาพใหม่ ๆ และได้เข้าใจถึงความเป็นคณะ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 💙💚 🏰 🎡 ขอเชิญน้อง ๆ มาร่วมสนุกสนานที่สวนสนุกแห่งนี้ ไปพร้อมกับเครื่องเล่นแต่ละประเภทที่ กำลังรอน้อง ๆ อยู่ในวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2566 🍭 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 ตุลาคม 2566 🎢 📍 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ —> https://drive.google.com/…/1U0gc28QZC…/view… ‼ ส่งแบบ EMS เท่านั้น ‼ (โดยจะนับวันที่บนตราประทับเป็นหลัก)📌 กรุณาอ่านเงื่อนไขการสมัครให้ครบถ้วนและอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลก่อนการจัดส่งด้วยน้าา…

MSE CAMP#29 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวะฯ ม.ศิลปากร
| | |

MSE CAMP#29 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วิศวะฯ ม.ศิลปากร

น้องๆ จะได้ทำให้รู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และกิจกรรมปฏิบัติการ สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 67 ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพฯ ของสาขาวิชา คุณสมบัติเฉพาะ เป็นผู้ที่กำลังกำลังจะศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 – 6 ในปีการศึกษา 2566 ในประเทศไทย สายวิทย์-คณิต ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา (นับถึงภาคการศึกษาล่าสุด) ไม่น้อยกว่า 2.50 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี วันที่จัดกิจกรรม 21 ต.ค. 66 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย 11 ต.ค. 66 จำนวนที่รับ 80 คน ค่าใช้จ่าย 399 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม) คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ /…

คณะแพทยศาสตร์มีที่ไหนบ้าง  – TCASter
| | | | |

คณะแพทยศาสตร์มีที่ไหนบ้าง  – TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 Geaw TCASter คณะแพทยศาสตร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีคนอยากเข้ามากเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ วันนี้พี่เลยรวบรวมคณะแพทยศาสตร์จากทั่วทุกภูมิภาคมาให้น้อง ๆ ที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์แต่ยังไม่รู้ว่าจะยื่นที่ไหนดี ได้มาลองเลือกมหาวิทยาลัยในดวงใจ หรือเลือกยื่นในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ ๆ บ้าน เพื่อที่จะเป็นการเริ่มสร้างเป้าหมายให้กับน้อง ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ถ้าพร้อมกันแล้ว เราไปดูกันเลยดีกว่า ว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนที่ตรงใจเราบ้าง ไปกันเลย . ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เข้าร่วมกสพท. และมีคะแนนกสพท. สูงสุดในภาคเหนือ) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 240,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://www.med.cmu.ac.th/web/   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 600,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://medicine.mfu.ac.th/medicine-home.html   มหาวิทยาลัยนเรศวร (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 240,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://med.nu.ac.th/home/index.php   มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่เข้าร่วมกสพท.)…

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวะเครื่องกล-ธุรกิจวิศวะ) ปี 66
| |

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (วิศวะเครื่องกล-ธุรกิจวิศวะ) ปี 66

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (TCAS 66) เพื่อนำผล ใบประกาศนียบัตรฯ มาสมัครในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.ศิลปากร ระบบ SU-TCAS ปี 2566 (สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) คลิกเพื่อสมัครฯ : https://forms.gle/t8HxfLDSrYryrwEX7 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ วันเวลาการเข้าค่ายฯ : (เวลา 8.30-16.30 น.) สมัครรอบ1 : ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 (หมดเขต 25 พ.ย. 65) ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย : ประกาศชื่อรอบที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (ที่เพจเฟซบุกภาควิชาฯ) ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ คณะผู้จัด : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร
| |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการรับสมัคร ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 พ.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4-5 พ.ค 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS…

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 1

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 1

นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงประจักษ์จะมีโอกาสในการเพิ่มประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 66) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 และในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 67) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2565 ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมในสถานที่จริง วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายของการรับสมัคร อังคาร 25 ตุลาคม 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน) จำนวนรับสมัคร 250 คน คุณสมบัติผู้สมัคร ม.5 –…