Follow us on

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (ออนไลน์) 3 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

วันที่โพสต์

นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงประจักษ์จะมีโอกาสในการเพิ่มประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง

จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 66)

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 และในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 67) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2565

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบของกิจกรรม

  • กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom

วันที่จัดกิจกรรม

  • ศุกร์ 19 – อาทิตย์ 21 สิงหาคม 2565

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565

จำนวนรับสมัคร

  • 250 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.5 – ม.6 รับเฉพาะ สายวิทย์ คณิต เกรด 2.5 ขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

จัดโดย

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

703 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

527 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

518 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

531 views