TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก วันที่เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย….

TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 28 ต.ค. 65 เป็นต้นไป วันที่เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับ โครงการ Community Track ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
|

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 31 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย. 66 สอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 66 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 28 เม.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6…

ค่ายสาดศิลป์ ครั้งที่ 6: LAtopia คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
| |

ค่ายสาดศิลป์ ครั้งที่ 6: LAtopia คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล

‍♀️ TALES come to life, WISHES are to be listened. Create your story here, in the land of no fear สิ้นสุดการรอคอย!!! ค่ายสาดศิลป์ ครั้งที่ 6 ค่ายที่จะพาน้อง ๆ เข้าสู่ดินแดน LAtopia เพื่อค้นหาตัวเองกับความเป็นศิลปศาสตร์  เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 หมายเหตุ : กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)      ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ดูแลกิจกรรมค่าย : 0655210350 พี่เวฟ ปี1 ผู้ดูแลกิจกรรมค่าย : 0993697156 พี่หนุ่ย ปี1 #LAMUCamp…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โควตารับตรง เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มี.ค. 66 ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : คลิก ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 เม.ย. 66…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| | |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เปิดรับสมัคร : 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 66 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย….

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ การสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการรับตรงในภาคตะวันออก…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศผลการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะที่เปิดรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : JEWEL TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 20 มี.ค. – 7 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 เม.ย. 66 สอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 66 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 26 เม.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค….

TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไปได้ เรียบเรียง : JEWEL TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร Direct Admission 2-1 เปิดรับสมัคร : 20 ม.ค. – 31 ม.ค. 66 คณะวิทยาศาสตร์…