คณะพยาบาลศาสตร์ vs คณะเทคนิคการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter
| | | |

คณะพยาบาลศาสตร์ vs คณะเทคนิคการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

เป็นยังไงกันบ้าง ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว น้อง ๆ ก็คงจะวุ่น ๆ อยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่มั้ยน้า และในวันนี้พี่ TCASter ก็มีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์ vs คณะเทคนิคการแพทย์ มาให้น้อง ๆ  ที่อยากรู้จัก 2 คณะนี้กัน มาดูกันเลย! 1. คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นการเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยทางกายหรือทางจิต และคอยสังเกต เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลงของคนไข้ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขานี้ คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ – โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยสุโททัยธรรมมาธิราช คณะพยาบาลศาสตร์ – มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (เดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)…

รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter

ปลดล็อกโอกาสทางการเรียน ลดภาระทางการเงิน

ข่าวดี! สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด” TCAS65 (รวม 10 สถาบัน)
| | | | | | | |

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด” TCAS65 (รวม 10 สถาบัน)

TCAS รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด 1. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก 2. คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ การรับด้วย Portfolio ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก 3. คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา โครงการเพชรตะวันออก ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก 4. คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี ระเบียบการรับสมัคร : คลิก…