TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร
| | | | |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก โครงการที่เปิดรับสมัคร

สนามสอบจำลอง TCASter MOCK Exam คืออะไร?
| |

สนามสอบจำลอง TCASter MOCK Exam คืออะไร?

ทำความรู้จัก TCASter MOCK Exam สอบจำลอง TCAS by TCASter สนามสอบจำลองที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้เตรียมพร้อมก่อนสอบจริง! สนามสอบจำลอง TCASter MOCK Exam by TCASter คือ การสอบเสมือนจริง ที่จำลองแบบการสอบจริงแบบ 100% ทั้งการทำข้อสอบจากการเก็งโจทย์จาก Blueprint โดยติวเตอร์ชั้นนำที่มีประสบการณ์สอนหลายปี รูปแบบการสอบที่มีการจับเวลาจริง กฎการสอบอิงจากการสอบจริง เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อนของตัวเอง เตรียมอัปสกิลก่อนสอบจริง  รูปแบบการสอบจำลอง TCASter MOCK Exam by TCASter แบบสนามสอบ เลือกสอบสาขาใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ ช่วยให้น้อง ๆ เข้าถึงบรรยากาศการสอบได้ง่ายขึ้น ทั้งบรรยากาศผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และการจับเวลาทำข้อสอบเสมือนจริง แบบออนไลน์ สอบที่ไหนก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รูปแบบการสอบปรับให้เสมือนจริงแม้จะเป็นการสอบออนไลน์ ทั้งการจับเวลา รูปแบบระบบสอบเหมือนยกสนามสอบจริงมาให้น้อง ๆ ในรูปแบบออนไลน์นั่นเอง สอบจำลอง TCASter…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
| | |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 1 – 16 มีนาคม 66 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
| | |

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 16 ธ.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 18 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์…

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
| | |

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 2 – 17 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : 23 ม.ค. 66 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก : 1 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
| |

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 24 ต.ค. 66 – 20 ม.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ก.พ. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะที่เปิดรับสมัคร…

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
| | |

TCAS66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ2 โควตา มทร.ธัญบุรี ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 12 ก.พ.–12 มี.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 มี.ค. 66 สอบสัมภาษณ์ : 25 มี.ค. 66 ประกาศผลการสัมภาษณ์ : 1 เม.ย. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS :…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
| | |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
|

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : Mink TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : 22 พ.ย. – 6 ธ.ค. 65 (ติดตามประกาศแต่ละโครงการอีกครั้งหนึ่ง) ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 28 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรองใน มข. ตัวจริง : 17 ม.ค. 66 ตัวสํารอง : 24 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS…

ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? คะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66
|

ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? คะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 65 CHAPTER : TCASter102 เรียบเรียง : Joe TCASter FAQ แนะแนวทำความรู้จัก TGAT คำถาม 1 : TGAT คืออะไร? TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป ไม่เน้นทดสอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ TGAT เป็นชุดข้อสอบที่ถูกปรับพัฒนามาจากข้อสอบ GAT (General Aptitude Test) TGAT ใช้เป็นคะแนนวัดผลยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 เป็นปีแรก คำถาม 2 : TGAT แบ่งการสอบออกเป็นกี่พาร์ท? อะไรบ้าง? แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 พาร์ท TGAT1 รหัส 91 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ TGAT2 รหัส 92…