TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครเรียนผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โควตารับตรง เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มี.ค. 66 ตรวจสอบความถูกต้องสถานะการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร : คลิก ต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 3 เม.ย. 66…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
| | |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เปิดรับสมัคร : 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 66 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 เม.ย….

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศผลการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะที่เปิดรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย…

TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไปได้ เรียบเรียง : JEWEL TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร Direct Admission 2-1 เปิดรับสมัคร : 20 ม.ค. – 31 ม.ค. 66 คณะวิทยาศาสตร์…

TCAS66 มหาวิทยาลัยสยาม
| | | | | |

TCAS66 มหาวิทยาลัยสยาม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : CREAM TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ TCAS66 รอบ3 Admission คณะที่เปิดรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ : คลิก ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission : คลิก RECOMMEND ข้อมูลที่ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร

TCAS66 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
| | | | | |

TCAS66 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : PAPANG TCASter กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ TCAS66 รอบ2 โควตา TCAS66 รอบ3 Admission คณะที่เปิดรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ : คลิก ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา : คลิก ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 Admission : คลิก RECOMMEND ข้อมูลที่ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| | | | |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง :PAPANG TCASter กำหนดการคัดเลือก คณะที่เปิดรับสมัคร วิทยาเขตกรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตระยอง RECOMMEND ข้อมูลที่ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล
| | | | |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : NA0Mi TCASter กำหนดการคัดเลือก คณะที่เปิดรับสมัคร ✔ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก RECOMMEND ข้อมูลที่ควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนทำการสมัคร

Open House “Over the Rainbow” คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม
| | | |

Open House “Over the Rainbow” คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม

เตรียมเปิดบ้าน! กับคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน “Over the Rainbow” Open House ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย พบกับกิจกรรม Workshop สุด Wow! ได้สัมผัสกับการเรียนแบบ Dek สถาปัตย์ตัวจริง ลงมือทำจริง! สร้างจริงทุกฐาน! พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive อีกเพียบบบ กิจกรรมภายในงาน วันที่ 9 – 11 ก.พ. 66 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. Workshop Drafting Experience Workshop 3d Basic Design Workshop DRAWING / PAINTING Faculty Tour Mini Concert จากรุ่นพี่ ยังไม่จุใจ!! วันที่ 12 ก.พ. 66 พาเยี่ยมชมงาน Bangkok…

Open House “Over the Rainbow” คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม
| | | |

Open House “Over the Rainbow” คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม

เตรียมเปิดบ้าน! กับคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน “Over the Rainbow” Open House ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย พบกับกิจกรรม Workshop สุด Wow! ได้สัมผัสกับการเรียนแบบ Dek สถาปัตย์ตัวจริง ลงมือทำจริง! สร้างจริงทุกฐาน! พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุด Exclusive อีกเพียบบบ กิจกรรมภายในงาน วันที่ 9 – 11 ก.พ. 66 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ✅ Workshop Drafting Experience ✅ Workshop 3d Basic Design ✅ Workshop DRAWING / PAINTING ✅ Faculty Tour ✅ Mini Concert จากรุ่นพี่ ยังไม่จุใจ!! วันที่…