Follow us on

สิ้นสุดการรอคอย! จุฬา ประกาศปฏิทิน TCAS67 แล้ว เริ่ม 1 พ.ย.นี้ -TCASter

วันที่โพสต์
tcas67_cu

มาแล้วน้องจ๋า! ในที่สุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประกาศปฏิทิน TCAS67 ออกมาแล้ว เช็กกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่นี่เลย!

ปฏิทิน TCAS67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบ 1 Portfolio 

 • สมัคร 1 – 13 พ.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ 5 ม.ค. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 17 ม.ค. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 ก.พ. 67 
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10 ก.พ. 67

สาขาที่ประกาศรับสมัครรอบพอร์ต (Portfolio) แล้ว

 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (คลิก)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปการละคร (คลิก)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ (คลิก)
 • คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ (คลิก)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (คลิก)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (คลิก)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (คลิก)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (คลิก)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (คลิก)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (คลิก)
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาจีน (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา (คลิก)
 • คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (คลิก)
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ (คลิก)
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวาทนิเทศ (คลิก)
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการแสดง (คลิก)
 • คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (คลิก)
 • คณะเศรษฐศาสตร์ (คลิก)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (คลิก)
 • คณะนิติศาสตร์ (คลิก)
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (คลิก)
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิชากายภาพบำบัด (คลิก)
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (คลิก)
 • คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (คลิก)
 • คณะจิตวิทยา (คลิก)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (คลิก)
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร (คลิก)

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์คัดเลือกนักเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลย คลิก

 

รอบ 2 Quota

 • สมัคร 14 – 23 ก.พ. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 18 มี.ค. 67
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ 24 – 25 มี.ค. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 เม.ย. 67
 • สอบสัมภาษณ์ 26 เม.ย. 67
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 พ.ค. 67 
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 7 พ.ค. 67 

รอบ 3 Admission

 • สมัคร 6 – 12 พ.ค. 67
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 20 พ.ค.67
 • ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. 20 – 21 พ.ค. 67
 • ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2 25 พ.ค. 67
 • สละสิทธิ์ผ่านระบบ ทปอ. 26 พ.ค.67
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 6 มิ.ย.67 

รอบ 4 Direct Admission

สามารถติดตามประกาศได้จากเว็บมหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html

หรือเข้าเว็บไซต์คัดเลือกนักเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เลย คลิก

 

tcas67_cu

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ TGAT, TPAT ส่วนไหนต้องทำอะไรบ้าง? – TCASter

390 views

ฟรีค่าสมัคร TCAS รอบ 3 (Admission) เริ่ม TCAS67 เดือนพฤษภาคมนี้ – TCASter

4,315 views

Checklist สิ่งที่ห้ามลืมวันสอบ! – TCASter

1,125 views

รายชื่อสนามสอบ TGAT, TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์ (CBT) #ฉบับ TCAS67 – TCASter

447 views

สรุปข้อผิดพลาดกับรุ่นพี่ TCAS66 สู่ TCAS67 – TCASter

1,246 views

รวมวิชาแปลกในมหาวิทยาลัย มันมีวิชานี้ด้วยหรอ ? – TCASter

345 views