Follow us on

ประกาศคะแนนและดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขัน

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคเหนือ

ภาคใต้

Academic War ครั้งที่ 5

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการสุดยิ่งใหญ่ ตอบโจทย์เด็ก ม.ปลายทุกคน
ที่กำลังมองหาผลงานแข่งขันทางวิชาการมาใส่ในพอร์ตโฟลิโอ
สำหรับการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

ความประทับใจ

ของผู้ที่เคยร่วม Academic War

เหมาะกับใคร?

นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4–6
หรือ เทียบเท่า

น้อง ๆ ที่อยากยื่นผลงานรอบ Portfolio
ประเภทการแข่งขันวิชาการ

น้อง ๆ ที่อยากทดสอบตัวเอง
ว่าระดับของตัวเองอยู่ที่เท่าไร

ประเภทรางวัลที่จะได้รับ

ภาพบรรยากาศงานที่ผ่านมา

ตารางการเเข่งขัน

ภาคอีสาน , ภาคใต้ , ภาคเหนือ

ภาคกลาง

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ต้องลงทะเบียนก่อนเข้างาน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อสิทธิ์การเข้าแข่งขันได้ที่บอร์ดประกาศชื่อภายในงาน และรอเข้าห้องสอบได้เลย

เอกสารยืนยันตัวตน (บัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน) อุปกรณ์เครื่องเขียน (ดินสอ ปากกา ยางลบ) เสื้อกันหนาว

ภาคกลางสมัครได้สูงสุด4 วิชา ส่วนภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ สมัครได้สูงสุด 2 วิชา

ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนวิชาที่สมัครได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งนั้น

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาสอบได้ จะไม่ได้รับเกียรติบัตร และไม่ได้รับการคืนเงิน

จะได้รับเกียรติบัตรภายใน 2 อาทิตย์หลังสอบเสร็จ ในรูปแบบ digital file

ไม่ได้ !! เนื่องจากเป็นการเเข่งขันสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา เท่านั้น

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัคร 1 คน สามารถลงได้ 1 สนามสอบ(ภูมิภาค) เท่านั้น
 2. ผู้สมัครสนามภาคกลางสามารถสมัครสอบได้สูงสุด 4 วิชา ส่วนภาคเหนือ ,ภาคอีสาน และภาคใต้ สามารถสมัครสอบได้สูงสุด 2 วิชา (เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่)
 3. ผู้สมัครจะต้องลงสมัครในสนามเดียวกับภูมิภาคของโรงเรียนเท่านั้น เช่น ผู้สมัครอยู่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จะสามารถสมัครสอบที่สนามสอบภาคใต้ได้เท่านั้น
 4. เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนวิชาที่สมัคร และไม่สามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ 
 5. หากสมัคร 1 วิชา เกิน 1 สนามสอบ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ตัดสิทธิ์สนามสอบที่ 2 ทันที โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถขอเงินคืนได้ในทุกกรณี
 6. การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการส่งเอกสารยืนยันตัวตน
  ผ่านการตรวจสอบจากผู้จัด เเละปรากฎรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้วเท่านั้น สามารถตรวจสอบได้ที่ “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ”
 7. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้องเท่านั้น พร้อมนำหลักฐานยืนยันตัวตน
  (บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ) มาแสดงในวันที่สอบ
 8. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาในปี 2567 เท่านั้น)