รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

น้อง ๆ อยากเตรียมตัวเลือกคณะที่โดนใจ แต่ยังไม่รู้ว่า จะเลือกคณะอะไรดี? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ ได้รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 มาไว้ที่นี่แล้ว จะมีที่ไหนบ้าง? มาดูกัน! รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 ได้แก่ 1. คณะแพทยศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดเด่นของสาขานี้ เป็นคณะที่เปิดปีนี้เป็นปีแรก และได้เข้าร่วมกับทาง กสพท ที่สำคัญคือ มีโรงพยาบาลเป็นของตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้งานต่าง ๆ ในสถานพยาบาล ม.เกษตรศาสตร์ ————————————- 2. คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จุดเด่นของสาขานี้ เรียนรู้กระบวนการการจัดการของการเป็นอินฟลุเอนเซอร์ทั้งหมด วิชาที่เรียน เช่น วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์ การบรรเลงเครื่องดนตรีอิสระ ————————————- 3. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการนวัตกรรมการจัดการ (นวัตกรรมการจัดการอีสปอร์ตและธุรกิจเกม) – มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จุดเด่นของสาขานี้ เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดในวงการอีสปอร์ต ตัวอย่างวิชา…

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

เอาใจสาย “อยากเรียนศิลปะ” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะที่ช่วยสานฝัน สำหรับคนอยากเรียนสายศิลปะ เรียนที่ไหนได้บ้าง⁉ มาดูกัน! อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง? ยกตัวอย่างคณะสายศิลปะ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน! 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ————————————- 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ————————————- 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร ————————————- 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ————————————- 5. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ————————————- 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ————————————- 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ————————————- ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเรียนศิลปะ สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศสนามจริงที่เหมือนจริงได้ที่นี่ TCASter Mock Examสนามสอบจำลองที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์การสอบที่เสมือนจริงที่สุดเพื่อให้น้อง ๆ…

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

เอาใจสาย “อยากเป็น UX/UI Designer”แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะที่ช่วยสานฝันการเป็น UX/UI Designer จะมีที่ไหนเเปิดสอนบ้าง? มาดูกัน! อยากเป็น UX/UI Designer มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง? ยกตัวอย่างคณะที่จบมาทำงานสายอยากเป็น UX/UI Designer ได้ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน! 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ————————————- 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ————————————- 3. มหาวิทยาลัยศิลปากร ————————————- 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ————————————- 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ————————————- 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ————————————- 7. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ————————————- ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเป็น UX/UI Designer สำหรับน้อง…

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

เอาใจสาย “อยากเป็นแอร์โฮสเตส” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะที่ช่วยสานฝัน การเป็นแอร์โฮสเตส เรียนอะไรดี⁉ มาดูกัน! อยากเป็นแอร์โฮสเตส มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง? ยกตัวอย่างคณะที่จบมาทำงานสายอยากเป็นแอร์โฮสเตสได้ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน! 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ————————————- 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ————————————- 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ————————————- 4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ————————————- 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ————————————- 6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ————————————- ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเป็นอยากเป็นแอร์โฮสเตส สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศสนามจริงที่เหมือนจริงได้ที่นี่ TCASter Mock Examสนามสอบจำลองที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์การสอบที่เสมือนจริงที่สุดเพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จุดอ่อน และพัฒนาก่อนสอบ เพราะพลาดรอบซ้อม ดีกว่าพลาดรอบจริงสมัครได้เลยที่นี่…

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

เอาใจสาย “อยากเป็น Content Creator” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะที่ช่วยสานฝันการเป็น Content Creator จะมีที่ไหนเเปิดสอนบ้าง? มาดูกัน! อยากเป็น Content Creator มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง? ยกตัวอย่างคณะที่จบมาทำงานสาย Content Creator ได้ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน! 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ————————————- 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ————————————- 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ————————————- 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ————————————- 5. มหาวิทยาลัยศิลปากร ————————————- 6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ————————————- ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? สำหรับน้อง ๆ…

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

เอาใจสาย “อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะสายท่องเที่ยวและการโรงแรมแต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? มาดูกัน! อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง? ยกตัวอย่างคณะที่จบมาทำงานสายการท่องเที่ยวกและการโรงแรมได้ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน! 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ————————————- 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ————————————- 3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ————————————- 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร ————————————- 5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ————————————- 6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ————————————- 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ————————————- ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเข้าคณะท่องเที่ยวและการโรงแรม สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศสนามจริงที่เหมือนจริงได้ที่นี่ TCASter Mock Examสนามสอบจำลองที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์การสอบที่เสมือนจริงที่สุดเพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จุดอ่อน และพัฒนาก่อนสอบ…

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

เอาใจสาย “อยากเป็นนักวิจัย” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะที่ช่วยสานฝันการเป็นนักวิจัย จะมีที่ไหนเเปิดสอนบ้าง? มาดูกัน! อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? ยกตัวอย่างคณะที่จบมาทำงานด้านนักวิจัยได้ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน! สิ่งที่ควรรู้! ถ้าอยากเป็นนักวิจัย ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ “นักวิจัย” กันก่อน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มสายวิทย์ : เป็นนักวิจัยที่ทำงานในองค์กรวิทยาศาสตร์ในวงการอุตสาหกรรม อาหาร ความงาม สถานที่ทำงาน ตัวอย่างของกลุ่มคณะ กลุ่มสายศิลป์ : เป็นนักวิจัยสายภาษา จิตวิทยา การเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการคิดของผู้อื่นมากขึ้น สถานที่ทำงาน ตัวอย่างของกลุ่มคณะ —————————– 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ————————————- 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ————————————- 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ————————————- 4. ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam ดูเพิ่มเติมได้ที่…

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าวิศวะ แต่ไม่รู้ว่า จะเตรียมตัวยังไง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ ได้รวมเรื่องที่ควรรู้ ถ้าอยากเข้าวิศวะ มาฝากกัน ยื่นรอบไหนได้บ้าง? แต่ละปีเรียนอะไร? มาดูกัน! รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? รวม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. เข้าวิศวะยื่นรอบไหนได้บ้าง? ————————————- 2. คณะวิศวะตลอด 4 ปีเรียนอะไรบ้าง? ปี 1 ปรับพื้นฐาน เน้นทบทวนเนื้อหาม.ปลาย ในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เเคลคูลัส แต่จะลงรายละเอียดมากกว่าตอนมัธยมปลาย ปี 2 ประยุกต์ใช้งาน นำความรู้ปี 1 มาประยุกต์ใช้ในการเรียน เน้นฟิสิกส์ขั้นสูงเกือบทั้งหมด เน้นทำโจทย์บ่อย ๆ ทบทวนบทเรียนเยอะ ๆ ปี 3 นำมาใช้งานจริง จะมีการนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้กับวิศวะโดยตรง อีกทั้งช่วงปิดเทอมก่อนขึ้นปี 4 จะมีฝึกงานด้วย…

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากเข้าบัญชี แต่ไม่รู้ว่า จะเตรียมตัวยังไง? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ ได้รวมเรื่องที่ควรรู้ ถ้าอยากเข้าบัญชี มาฝากกัน ยื่นรอบไหนได้บ้าง? แต่ละปีเรียนอะไร? มาดูกัน!. รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? รวม 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. เข้าบัญชียื่นรอบไหนได้บ้าง? ————————————- 2. คณะบัญชีตลอด 4 ปีเรียนอะไรบ้าง? ปี 1 ปรับพื้นฐาน การเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกสาขา เช่น วิชาภาษาไทยเบื้องต้น ภาษาต่างประเทศ การบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์จุลภาค ฯลฯ ปี 2 วิชาเฉพาะทาง วิชาเฉพาะทาง ในด้านการจัดการการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค การเงินธุรกิจ สถิติธุรกิจ ควบคู่กับวิชาศึกษาทั่วไป ปี 3 ลงลึกด้านการตลาด เน้นด้านการตลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น วิชาระบบภาษีอากรธุรกิจ การจัดการการตลาด การตลาดดิจิทัล…

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

เอาใจสาย “อยากเป็นครู” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? มาดูกัน อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? ยกตัวอย่างคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน! 1. คณะครุศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่ ————————————- 2. คณะศึกษาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่ ————————————- 3. คณะศึกษาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่ ————————————- 4. คณะศึกษาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่ ————————————- 5. คณะครุศาสตร์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตัวอย่างสาขาที่เปิดสอน ได้แก่ ————————————- 6. คณะศึกษาศาสตร์…