Follow us on

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2 (61)

เอาใจสาย “อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม” แต่ไม่รู้ว่า จะเรียนสาขาไหน? มาทางนี้ วันนี้พี่ ๆ ได้รวมคณะสายท่องเที่ยวและการโรงแรมแต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? มาดูกัน!

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีเปิดสอนที่ไหนบ้าง?

ยกตัวอย่างคณะที่จบมาทำงานสายการท่องเที่ยวกและการโรงแรมได้ จะมีมหา’ลัยไหนบ้าง? มาดูกัน!

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน – คณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
 • สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว

วิทยาเขตกำแพงแสน – คณะอุตสาหกรรมบริการ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
 • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
 • สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

วิทยาเขตศรีราชา – คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

วิทยาเขตสำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี – คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

————————————-

2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ภาษาไทย ปกติ)
 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ภาษาไทย พิเศษ)

————————————-

3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ

 • สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

————————————-

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตเพชรบุรี – คณะวิทยาการจัดการ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)

————————————-

5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา

————————————-

6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
 • สหวิทยาการการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการโรงแรม
 • ธุรกิจการบิน

————————————-

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตภูเก็ต – คณะการบริการและการท่องเที่ยว

 • การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

————————————-

ตัวช่วยพิชิตฝันด้วย TCASter Mock Exam
ดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TCASter : อยากเข้าคณะท่องเที่ยวและการโรงแรม

สำหรับน้อง ๆ ที่อยากสัมผัสบรรยากาศสนามจริงที่เหมือนจริงได้ที่นี่ TCASter Mock Exam
สนามสอบจำลองที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์การสอบที่เสมือนจริงที่สุด
เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จุดอ่อน และพัฒนาก่อนสอบ เพราะพลาดรอบซ้อม ดีกว่าพลาดรอบจริง
สมัครได้เลยที่นี่ : https://tcaster.info/3TJfElC

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

496 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,427 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

663 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,288 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

927 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,362 views