Math with Python
| | | | | |

Math with Python

Python ถูกใช้ในวงการคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพราะแก้โจทย์และอธิบายเรื่องยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ให้เข้าใจได้ง่าย แม้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็แก้โจทย์ได้เอง โดยเฉพาะเรื่อง Set ที่น้องจะเข้าใจอย่างเห็นภาพ เช่นนำสมาชิกใน Set ประมวลผลกัน แสดงแผนภาพ แล้วได้คำตอบออกมาตามโจทย์ที่น้องๆ มักเจอในข้อสอบ สิ่งที่น้องจะได้จาก 4 วัน เรียนรู้คณิตจากการเขียนโปรแกรม พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูลไว้ใน set ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง set (union, intersect, compliment, join, belong to, …) ทักษะการค้นคว้า หาคำตอบด้วยตนเอง สามารถสร้างแผนภาพอธิบายการกระจายตัวของสมาชิกใน set ได้ เข้าใจกระบวนการทางปริมาณ เช่น ร้อยละ อัตราส่วน และสร้างความสัมพันธ์ได้ ใช้เหตุและผลในการอธิบายการแก้โจทย์ที่เกี่ยวกับเรื่อง set และปริมาณได้ รูปแบบของการจัดกิจกรรม กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง Zoom วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 3, อาทิตย์ 4, เสาร์ 10,…

“ค่ายเด็กวิทย์ฯ หัวใจศิลป์” ครั้งที่ 9
| | | | | |

“ค่ายเด็กวิทย์ฯ หัวใจศิลป์” ครั้งที่ 9

คำอธิบายกิจกรรม “ค่ายเด็กวิทย์ฯ หัวใจศิลป์” ครั้งที่ 9 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนในช่วงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4–6 ที่มีความสนใจด้านศิลปะบวกกับวิทยาศาสตร์ได้มาสัมผัสประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยน้องๆ จะได้ร่วมกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ตรงจากคณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษา ของหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองถนัดอย่างแท้จริง วันสุดท้ายของการรับสมัคร 4 เมษายน 2564 วันที่จัดกิจกรรม 24-25 เมษายน 2564 (ออนไลน์) จำนวนรับสมัคร 50 คน คุณสมบัติผู้สมัคร ม.ปลาย ค่าใช้จ่าย 350 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน) สถานที่จัดค่าย ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom จัดโดย สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีประกาศนียบัตรให้หรือไม่? มี ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs เพจ >> LINKs CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี…