Follow us on

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

วันที่โพสต์
รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง - TCASter

น้อง ๆ ที่รอรอบพอร์ต (Portfolio) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้ว เพราะมีการประกาศรายละเอียดการรับรอบพอร์ตออกมาแล้ว วันนี้พี่ TCASter จะพามาดูกันว่าคณะไหนเปิดรับบ้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับรอบพอร์ตแล้ว ซึ่งเปิดรับมากถึง 2,617 ที่นั่ง โดย ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดโครงการ ไม่จำกัดคณะ/สาขา

คณะที่เปิดรับในรอบพอร์ต (Portfolio)

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยี
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 • คณะสหวิทยาการ

 

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง - TCASter

 

 

ติดตามรายละเอียดและโครงการที่เปิดรับของแต่ละสาขาวิชาได้ที่ : https://apps.admissions.kku.ac.th/web/Port/Program

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จาก https://kku.world/kkuport67

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

315 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

315 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

253 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

98 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

169 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

163 views