Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINYOUNG TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยมหิดล

https://tcas.mahidol.ac.th/
  • เปิดรับสมัคร :
  • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์Online :
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :
  • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
  • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66 
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

695 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

531 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

532 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

526 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

517 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

529 views