Follow us on

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2565

วันที่โพสต์

ขอเชิญนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วมสอบคัดเลือกตัวแทนค่าย
เฟ้นหาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

* สอบคัดเลือกตัวแทนค่าย วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.*

กำหนดการ
2 ตุลาคม 65 – สอบคัดเลือก (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท)
3 ตุลาคม 65 – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ
3-4 ตุลาคม 65 – ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายฯ (ค่าธรรมเนียมการยืนยันสิทธิ์ 2,500 บาท)
17-21 ตุลาคม 65 – วันเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ (ค่ายรอบคัดเลือก)
25-27 ตุลาคม 65 – วันเข้าอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ (ค่ายรอบระดับประเทศ)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
สำหรับผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือกทุกคน
ผู้เข้าร่วมสอบคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมสอบในรูปแบบออนไลน์ (E-Certificate)

สำหรับตัวแทนค่ายรอบคัดเลือก
นักเรียน 120 คนจากทั่วประเทศที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก ซึ่งนักเรียนจะได้สิทธิ์เข้าร่วมพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้วิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ผ่านการอบรมเนื้อหา แนวข้อสอบ และเทคนิคการทำข้อสอบ รวมถึงพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่การเรียนรู้และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ เอกสารประกอบการอบรมวิชาการ เสื้อตัวแทนค่าย กระเป๋าซองเอกสารค่าย ประกาศนียบัตรตัวแทนเข้าร่วมค่าย และเหรียญรางวัลเกียรติยศ

สำหรับตัวแทนค่ายรอบระดับประเทศ
นักเรียน 20 คนจากทั้งหมด 120 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก จะได้เข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบระดับประเทศต่อไป และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อาทิ โล่รางวัลเกียรติยศ (สำหรับอันดับที่ 1 – 3) ถ้วยรางวัลเกียรติยศ (สำหรับอันดับที่ 4 – 20) เสื้อแจ็กเกตทีมชาติสวช. และประกาศนียบัตรตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ

สามารถประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3AZq4nP ————————————————————————————————-

หมายเหตุ:

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการยืนยันสิทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบคัดเลือก จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่ายคนละ 2,500 บาท
 • ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช.ฯ รอบตัวแทนประเทศไม่มีค่าใช้จ่าย

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบกิจกรรม

 • กิจกรรมค่ายออนไลน์

วันที่จัดกิจกรรม

 • ค่ายรอบคัดเลือก: จันทร์ 17 – ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565
 • ค่ายรอบระดับประเทศ: อังคาร 25 – พฤหัส 27 ตุลาคม 2565

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ศุกร์ 30 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น.

จำนวนรับสมัคร

 • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (หลัก)ในภาคเรียนที่ 2/2564 ไม่ต่ำกว่า 3.00

ค่าใช้จ่าย

 • 100 บาท (สำหรับการสมัครสอบคัดเลือก)
 • 2,500 บาท (สำหรับการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมค่ายฯ)

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

700 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

532 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

527 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

517 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

530 views