Follow us on

รวม FAQ เด็กซิ่วต้องรู้! เตรียมความพร้อมสู้ศึก TCAS66

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 65

CHAPTER : TCASter105

เรียบเรียง : Joe TCASter


คำถาม 1 : เด็กซิ่วสามารถสมัคร TCAS รอบไหนได้บ้าง?

 • ตอบ
  • ถ้าอ้างอิงข้อมูลการรับ TCAS ในปีที่ผ่านมา รอบ 1 และ 2 เปิดรับเด็กซิ่วในจำนวนค่อนข้างน้อย แต่จะเปิดรับอย่างแน่นอนในรอบ 3 (รูปแบบ Admission) เด็กซิ่วคนไหนอยากยื่นพอร์ตหรือสมัครโควตาในรอบ 1 และ 2 แนะนำให้ติดตามประกาศจากสถาบันที่เราสนใจโดยตรง เพราะแต่ละสถาบันกำหนด คุณสมบัติในการสมัครไว้ต่างกัน
   • TCAS รอบ 1 : เปิดรับในบางโครงการ
   • TCAS รอบ 2 : เปิดรับในบางโครงการ
   • TCAS รอบ 3 : เปิดรับเป็นส่วนใหญ่
   • TCAS รอบ 4 : เปิดรับในบางโครงการ

คำถาม 2 : เด็กซิ่วสามารถสมัครสอบ TGAT/TPAT , A-Level ได้ไหม?

 • ตอบ
  • สามารถสมัครสอบได้ ตามกำหนดเปิดรับสมัครของ ทปอ/กสพท
   • สมัครสอบ TGAT/TPAT : วันที่ 1 – 10 พ.ย.65
   • สมัครสอบ A-Level : วันที่ 1 – 10 ก.พ.66
    • เว็บไซต์สมัครสอบ : คลิก
   • สมัครสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะแพทย์) : ช่วง ก.ย.65 (รอประกาศ)
    • เว็บไซต์สมัครสอบ : คลิก

คำถาม 3 : เด็กซิ่วสามารถใช้คะแนนเก่า (GAT/PAT , วิชาสามัญ) ยื่นได้ไหม?

 • ตอบ
  • ไม่สามารถใช้คะแนนเก่าได้ (GAT/PAT , วิชาสามัญ)
  • ผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT และ A-Level มีอายุ 1 ปี ใช้ยื่นในปีการศึกษานั้นๆเท่านั้น ไม่สามารถใช้คะแนนเก่าได้

คำถาม 4 : เด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียน mytcas แล้ว จะต้องลงทะเบียนใหม่อีกไหม?

 • ตอบ
  • กรณีที่ 1
   • เด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียน mytcas.com ไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้ User และ Password เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ใช้สมัครคัดเลือก TCAS66 ได้เลย (แต่ควรเข้าไปตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน) ถ้าลืม Password เข้าระบบ แนะนำให้ติดต่อสอบถามเพจ FB mytcas.com โดยตรง
  • กรณีที่ 2 
   • เด็กซิ่ว (DEK61 DEK62 หรือเด็กซิ่วยุคก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน) ต้องทำการลงทะเบียน mytcas รอติดตามคู่มือการลงทะเบียนและประกาศชี้แจงจาก ทปอ. เร็วๆนี้
   • โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน mytcas.com : ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65 เป็นต้นไป
  • กรณีที่ 3
   • เด็กซิ่วที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือกสถาบันที่ไม่เข้าร่วม TCAS65 (ทุกรอบ) ไม่ต้องลงทะเบียน mytcas

คำถาม 5 : เด็กซิ่วจะรู้ได้ยังไงว่าคณะ/โครงการนั้นๆ เราสามารถสมัครได้หรือไม่?

 • ตอบ
  • ถ้าเด็กซิ่วมีสิทธิ์สมัครได้ ในประกาศระเบียบการสมัคร ตรงหน้าคุณสมบัติจะมีข้อความ “รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ถ้าเด็กซิ่วสมัครไม่ได้ / ไม่มีสิทธิ์สมัคร ในประกาศระเบียบการสมัคร ตรงหน้าคุณสมบัติจะมีข้อความ “รับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น

คำถาม 6 : เด็กซิ่วต้องทำเรื่องลาออกจากสถาบันก่อนไหม?

 • ตอบ
  • กรณีสมัครคณะที่เข้าร่วม กสพท
   • กรณีที่ 1
    • ไม่ต้องทำเรื่องลาออกจากมหาวิทยาลัย
     • เป็นเด็กซิ่วที่กำลังเรียนอยู่ปี 1 มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ
     • เป็นเด็กซิ่วที่กำลังเรียนอยู่ปี 1 มหาวิทยาลัยของรัฐ ทุกหลักสูตร ยกเว้น*** (ต่อ)  
   • กรณีที่ 2
    • ต้องทำเรื่องลาออกจาก ม. ก่อนวันที่ : 25 เมษายน 2566 
     • ***กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์
     • ***กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
     • ***กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ จะซิ่วสมัครหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
     • ***กำลังเรียนอยู่ปี 1 หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จะซิ่ว สมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์
   • กรณีที่ 3
    • ต้องทำเรื่องลาออกจาก ม. ก่อนวันที่ : 10 กันยายน 2565 
     • เป็นเด็กซิ่วที่ลงทะเบียนเรียนปี 2 มหาวิทยาลัยของรัฐไปแล้ว หรือ
     • เป็นเด็กซิ่วที่เรียนเกินปี 1 (แต่ยังไม่ใกล้จบ) เป็นของรัฐ
  • กรณีสมัคร TCAS ในรอบทั่วไป
   • สถาบันส่วนใหญ่มักจะไม่ได้กำหนดให้ลาออกก่อนการสมัคร (ถ้าเรามีสิทธิ์สมัคร TCAS ในรอบนั้นๆ ) เมื่อสอบติดยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแล้วค่อยทำเรื่องลาออก
   • เพื่อความมั่นใจและความถูกต้อง ถ้าอ่านระเบียบการรับสมัครแล้วไม่เข้าใจหรือไม่มั่นใจ แนะนำให้เพื่อนๆติดต่อสอบถามไปยังสถาบันที่ตนเองสนใจสมัครในรอบในคณะนั้นๆ จะดีที่สุด

คำถาม 7 : เด็กซิ่วใช้ GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) กี่ภาคเรียน?

 • ตอบ
  • ถ้าใช้ GPAX เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก สำหรับเด็กซิ่วแล้วมักจะใช้ GPAX ทั้ง 6 ภาคเรียน (***ถ้าใช้)

คำถาม 8 : เด็กซิ่วต้องเตรียมข้อมูลอะไรไว้เพื่อใช้ในการสมัครบ้าง?

 • ตอบ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบ ปพ. 1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน)
  • ปพ. 2 (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา)
  • Email (ที่ใช้งานได้จริง)
  • เบอร์โทรศัพท์ (ที่ใช้งานได้จริง)

คำถาม 9 : เด็กซิ่วสมัครสอบ TCASter mock exam ได้ไหม?

 • ตอบ
  • สามารถสมัครสอบได้ทุกรอบ
  • ติดตามข่าวการสอบจำลองได้ที่ : คลิก
  • สมัครสอบได้ที่ : คลิก
  • ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบสอบ : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

184 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

235 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

153 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

99 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

93 views