Follow us on

ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 1

วันที่โพสต์

ชื่อโครงการ/กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

เรื่อง “ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม รุ่นที่ 1”
ปีการศึกษา 2565 ปีงบประมาณ 2565

1. หลักการเหตุผล
เนื่องด้วยภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้ และมีบทบาทในการผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจในการฝึกภาคปฏิบัติการ ได้มีโอกาสเพิ่ม ทักษะ ประกอบกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) และเนื่องการแพร่ระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ซึ่งมีการวินิจฉัยด้วยการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม การออกแบบวัคซีนจากสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 จึงเป็นโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมและให้นักเรียนได้เสริมทักษะด้านชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม และภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายชีวสารสนเทศศาสตร์และเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรม” ซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะของของนักเรียนในการใช้ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์อย่างง่าย
2.2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติโดยใช้เทคนิคทางด้านอณูชีววิทยา เช่น PCR
2.3 เพื่อเตรียม เสริมสร้าง ความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อที่จะเป็นกำลังของประเทศในอนาคตในการเตรียมรับมือกับโรคอุบัติใหม่

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบของกิจกรรม

 • จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

วันที่จัดกิจกรรม

 • รอบออนไลน์: เสาร์ 11 มิถุนายน 2565 รอบออนไซต์: เสาร์ 18 – อาทิตย์ 19 มิถุนายน 2565

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • พุธ 8 มิถุนายน 2565 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนรับสมัคร

 • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.ปลาย

ค่าใช้จ่าย

 • ออนไลน์อย่างเดียว 1 วัน: 4,000 บาท
 • ออนไลน์ 1 วัน และ onsite 2 วัน: 7,000 บาท
 • (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

จัดโดย

 • ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม

 • ชั้น 4 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

699 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

532 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

527 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

517 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

530 views