Follow us on

Business Model Pitching Competition

วันที่โพสต์

รูปแบบการแข่งขัน
แข่งขันโดยการส่งไฟล์ Business Model Canvas พร้อม Presentation แนบลงในใบสมัครและ มานำเสนอแผนด้วยตัวเอง

เงื่อนไขการประกวด

 • มีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 8 คน
 • ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 17 ปี และ อายุเฉลี่ยรวมภายในทีมไม่เกิน 30 ปี ภายในวันที่ส่งใบสมัคร
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงแผนเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 แผน จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 • ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 • ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
 • หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ทางโครงการอาจมีการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งถัดไป

เกณฑ์การตัดสินแนวคิด ในการทำแผนธุรกิจ
– แนวคิด ในการทำแผนธุรกิจ
– ลักษณะของแผนฯ ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัย สภาพแวดล้อม ระหว่างสังคมไทยและดนตรีคลาสสิก
– ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
– ความคิดสร้างสรรค์
– ความน่าสนใจ ศิลปะการนำเสนอ และการรักษาเวลาในการนำเสนอ

รูปแบบกิจกรรม

 • ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ศุกร์ 30 เมษายน 2564

วันที่จัดกิจกรรม

 • พฤษภาคม 2564

จำนวนรับสมัคร

 • ทีมละ 1-8 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และเฉลี่ยรวมในทีมไม่เกิน 30 ปี

ค่าใช้จ่าย

 • 500 บาท/ทีม/ใบสมัคร

สถานที่จัดค่าย

 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

จัดโดย

 • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ของรางวัล

 • เงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท และ รางวัลชมเชย 25,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

703 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

527 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

518 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

531 views