Follow us on

KMITL เปิดหลักสูตรใหม่ Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur ตอบโจทย์ตลาดแรงงานดิจิทัล

วันที่โพสต์

สจล. จับมือพันธมิตรระดับโลก เปิดหลักสูตร Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur ในงาน KMITL GenEd Day 2023 ตอบโจทย์ 5 ทักษะที่นักศึกษาต้องการ สนองตลาดแรงงานทางด้านดิจิทัล

             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัด KMITL GenEd Day 2023 เปิดหลักสูตร Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur  จากแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuil เพื่อตอบสนองความต้องการ 5 ทักษะแรกของนักศึกษา สจล.ที่ต้องการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะดิจิทัล, การสื่อสารดิจิทัล, คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, ความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหา และการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแรงงาน  อีกทั้งได้ร่วมมือกับ IBM ประเทศไทย บริษัทชั้นนำระดับโลก พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur จากแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuild ของสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KLLC) เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ AI การเขียนโค้ดและความปลอดภัยทางไซเบอร์

 

KMITL เปิดหลักสูตรใหม่ Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur ตอบโจทย์ตลาดแรงงานดิจิทัล 1

 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. และรักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม กล่าวว่า โดย สจล. มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เสริมสร้าง Soft Skills ตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบสะสมหน่วยกิตสำหรับนักศึกษา จึงจัดงาน KMITL GenEd Day 2023 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เข้าใจรายวิชาศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประชาสัมพันธ์รายวิชาให้นักศึกษา เป็นแนวทางในตัดสินใจเลือกรายวิชาเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ โดยหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนเน้นการ Reskills-Upskills เช่น หลักสูตร  Charming School สอนการเทคนิคการวางตัว การสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ไปจนถึงการสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง หรือ หลักสูตร Digital Intelligence Quotient  สอนการรู้เท่าทันกลโกงสร้างสติเพื่อเป็นการป้องกันจากภัยออนไลน์

 

KMITL เปิดหลักสูตรใหม่ Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur ตอบโจทย์ตลาดแรงงานดิจิทัล1

               

               โดยผู้ที่สนใจอยากเข้าศึกษา เพื่อหาความรู้สามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาของ สจล. และนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่ สจล. เพื่อเป็นการเก็บเครดิตล่วงหน้าเขาศึกษาต่อ รวมไปถึงสามารถเก็บเครดิตชั่วโมงการเรียนไว้ในองค์กรระดับโลกของแพลตฟอร์มของ IBM เพื่อเพิ่มโอกาสการก้าวหน้าในอาชีพการงานในระดับโลกในอนาคตเช่นกัน

               สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/kmitlofficial หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,042 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,170 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,541 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views