Follow us on

รวมติวฟรี! จาก TCASter จัดเต็มทุกคลิป แจกเทคนิคทำข้อสอบ – TCASter

วันที่โพสต์
free_tutor_tcaster

มาแล้ว! รวมติวฟรี จากพี่ TCASter จัดเต็มทุกคลิป ทั้งแนะนำการอ่านหนังสือ เทคนิคการทำข้อสอบ และฝึกทำข้อสอบ เตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ ก่อนเข้าห้องสอบแบบเน้น ๆ ไปเลย

free_tutor_tgat_tpat_a-level

ติวฟรีทุกวิชา ทั้ง TGAT, TPAT, A-Level พี่ ๆ TCASter รวมมาให้แล้ว อยู่ที่นี่เลย คลิก

 

 

 

1. TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • ทำความรู้จักข้อสอบ TGAT1
 • แต่ละพาร์ทออกสอบกี่ข้อ
 • เทคนิคการทำข้อสอบ

 

 

2. TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • ทำความรู้จักข้อสอบ TGAT2
 • จาก Blueprint ต้องใช้ทักษะทางภาษาอะไรบ้าง?
 • เทคนิคการแบ่งเวลาตอนทำข้อสอบ

 

 

3. TGAT3 สมรรถนะการทำงาน

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • ทำความรู้จักข้อสอบ TGAT3
 • แต่ละพาร์ทมีข้อสอบกี่ข้อ
 • ทริคแบ่งเวลา พาร์ทไหนต้องทำก่อน

 

4. A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • ทำความรู้จักข้อสอบ A-Level คณิต 1
 • ข้อสอบออกบทไหนบ้าง?
 • ทริคแบ่งเวลา

 

 

5. ติวจับจิต A-Level วิชาคณิต 1,2

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • จำนวนข้อและสัดส่วนคะแนน
 • ฝึกทำโจทย์ของแต่ละบท เช่น เซต ตรรกศาสตร์ สถิติ ฯลฯ

 

 

6. ติวจับจิต A-Level วิชาเคมี

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • จำนวนข้อและสัดส่วนคะแนน
 • ฝึกทำโจทย์ของแต่ละบท เช่น อะตอมและสมบัติของธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี ฯลฯ

 

 

7. ติวจับจิต A-Level วิชาชีวะ

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • จำนวนข้อและสัดส่วนคะแนน
 • ฝึกทำโจทย์ของแต่ละบท เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ฯลฯ

 

 

8. ติวจับจิต A-Level วิชาฟิสิกส์

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • จำนวนข้อและสัดส่วนคะแนน
 • ฝึกทำโจทย์ของแต่ละบท เช่น งานและกฎอนุรักษ์พลังงานกล สมดุลของวัตถุ แก๊ส ฯลฯ

 

 

9. ติวจับจิต A-Level วิชาภาษาไทย, สังคม

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • จำนวนข้อและสัดส่วนคะแนน
 • ฝึกทำโจทย์ของแต่ละบทของทั้ง 2 วิชา คือ
  – วิชาสังคม: ศาสนา, เศรษฐศาสตร์
  – วิชาภาษาไทย: การอ่าน เขียน พูด ฟัง และการใช้ภาษา

 

 

10. ติวจับจิต A-Level วิชาภาษาอังกฤษ

 

 

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้

 • จำนวนข้อและสัดส่วนคะแนน
 • ฝึกทำโจทย์ของแต่ละพาร์ท คือ
  – ตัวอย่างข้อสอบ Listening and Speaking
  – ตัวอย่างข้อสอบ Reading skill

ไม่อยากพลาดข่าวสารการรับสมัคร หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับ TCAS
ติดตามได้ที่ TCASter App แอปฟรี รวมฟีเจอร์เพื่อวัยรุ่นเตรียมสอบ
iOS https://tcaster.info/3P6Lu8h 
Android https://tcaster.info/3PdmxYK

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

817 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

579 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

564 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

555 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

553 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

567 views