คณะทันตแพทยศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ? – TCASter
| | | |

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ? – TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 Geaw TCASter วันนี้พี่จะมาเอาใจน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นหมอฟัน ด้วยการพาน้อง ๆ มาดูว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงพี่จะแจ้งรายละเอียดค่าเทอมให้น้อง ๆ ได้ทราบกันก่อนด้วย เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจ หรือนำไปปรึกษากับทางครอบครัว ว่าเราจะเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไหนดี งั้นถ้าพร้อมแล้ว มาเช็กกันเลยดีกว่าว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง ไปกันเลย .     ภาคกลาง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา: 34,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: http://www.dent.chula.ac.th/   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา: 21,200 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://dentistry.tu.ac.th/   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา: 50,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: http://dent.swu.ac.th/   มหาวิทยาลัยมหิดล (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร:…

คณะแพทยศาสตร์มีที่ไหนบ้าง  – TCASter
| | | | |

คณะแพทยศาสตร์มีที่ไหนบ้าง  – TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 Geaw TCASter คณะแพทยศาสตร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีคนอยากเข้ามากเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ วันนี้พี่เลยรวบรวมคณะแพทยศาสตร์จากทั่วทุกภูมิภาคมาให้น้อง ๆ ที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์แต่ยังไม่รู้ว่าจะยื่นที่ไหนดี ได้มาลองเลือกมหาวิทยาลัยในดวงใจ หรือเลือกยื่นในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ ๆ บ้าน เพื่อที่จะเป็นการเริ่มสร้างเป้าหมายให้กับน้อง ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ถ้าพร้อมกันแล้ว เราไปดูกันเลยดีกว่า ว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนที่ตรงใจเราบ้าง ไปกันเลย . ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เข้าร่วมกสพท. และมีคะแนนกสพท. สูงสุดในภาคเหนือ) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 240,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://www.med.cmu.ac.th/web/   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 600,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://medicine.mfu.ac.th/medicine-home.html   มหาวิทยาลัยนเรศวร (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 240,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://med.nu.ac.th/home/index.php   มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่เข้าร่วมกสพท.)…

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
| | |

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66 เลือกสละสิทธิ์ : *27…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
|

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 13 – 28 ก.พ. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 24 มี.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โควตาภาคเหนือและเครือข่ายการรับนักศึกษา (รูปแบบใช้ผลคะแนน TGAT/TPAT)…

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65 เรียบเรียง : Mink TCASter TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง ลำดับที่ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร /สาขาวิชา วิทยาเขต อัตราการแข่งขัน รับ สมัคร คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด 1 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตหลัก 1 : 71 4 281 59.33 67.53 2 การแพทย์บูรณาการ กภ.บ. กายภาพบําบัด (ใช้คะแนน วิชาสามัญ และ GAT/PAT) วิทยาเขตหลัก 1 : 20 17…

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2565
| | |

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2565

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาจีนวิทยา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ 27,500 บาท สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ภาคการศึกษาละ 28,000 บาท สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี…

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
| |

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศมาแล้วจ้า สำหรับน้องๆทุกคนที่รอคอยระเบียบการรอบ 3 แอดมิชชั่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่รายล้อมไปด้วยภูเขา ได้ฟีลสัมผัสบรรยากาศเย็นๆเหมือนอยู่ต่างประเทศ วันนี้แอดมินเลยนำระเบียบการมาฝากน้องๆกันค่ะ ซึ่งการรับสมัครในรอบนี้นั้น มีข้อดีคือสามารถเลือกใช้กลุ่มคะแนนแต่ละประเภทได้ด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น วิชาสามัญ หรือวิชา GAT PAT น้องๆคนไหนมีคะแนนประเภทไหนก็ตามมาสมัครกันได้เลยจ้า ✨ กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน มฟล. ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์…

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
| |

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สิ้นสุดการรอคอย กับระเบียบการรับรอบโควตาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย และในรอบโควตานี้มีหลากหลายโครงการให้ได้เลือกสมัคร รวมถึงเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้พิการให้สามารถสมัครเข้าเรียนได้ด้วย และอีกอย่างมีหลายสำนักวิชาให้ได้เลือกสมัคร หากน้องๆ คนไหนมีคุณสมบัติตรงกับโครงการไหน เตรียมข้อมูลและเอกสารให้พร้อม แล้วตามแอดมินมาเลยจ้า กำหนดการคัดเลือก วันเปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4- 5 พฤษภาคม 65 นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร 1.) โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา เปิดรับสมัคร : 15 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 65 รวมสำนักวิชา รับจำนวน…

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
| | | | |

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สวัสดีค่าน้องๆ ทุกคน ใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศหนาว ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นวิวภูเเขาที่เรียงรายกันอย่างแน่นหนา ต้องรีบมาดูแล้วน้า เพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับรับพอร์ตแล้วจ้า มีหลากหลายโครงการ หลายหลักสูตรให้ได้เลือกสมัคร แอดมากระซิบว่า ช่วงวันที่รับสมัครเปิดเพียงแค่ 1 อาทิตย์เท่านั้น อย่างนี้อย่ารอช้า เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วไปสมัครกันได้เลย •̀ᴗ-)✧ กำหนดการคัดเลือก วันเปิดรับสมัคร : 9 – 15 ธันวาคม 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 ธันวาคม 64 ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65 นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65 ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร…

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
| |

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://admission.mfu.ac.th ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 64 โครงการที่ 1 โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 64 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 21 สาขาวิชา ระเบียบการรับสมัคร : คลิก สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก โครงการที่ 2 โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 16 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร: 35 สาขาวิชา ระเบียบการรับสมัคร : คลิก สมัครทางเว็ปไซต์ : คลิก รอประกาศเพิ่มเติม