คณะทันตแพทยศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ? – TCASter
| | | |

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีที่ไหนบ้าง ? – TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 Geaw TCASter วันนี้พี่จะมาเอาใจน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นหมอฟัน ด้วยการพาน้อง ๆ มาดูว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงพี่จะแจ้งรายละเอียดค่าเทอมให้น้อง ๆ ได้ทราบกันก่อนด้วย เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจ หรือนำไปปรึกษากับทางครอบครัว ว่าเราจะเลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยไหนดี งั้นถ้าพร้อมแล้ว มาเช็กกันเลยดีกว่าว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนกันบ้าง ไปกันเลย .     ภาคกลาง   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา: 34,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: http://www.dent.chula.ac.th/   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา: 21,200 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://dentistry.tu.ac.th/   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมต่อภาคการศึกษา: 50,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: http://dent.swu.ac.th/   มหาวิทยาลัยมหิดล (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร:…

คณะแพทยศาสตร์มีที่ไหนบ้าง  – TCASter
| | | | |

คณะแพทยศาสตร์มีที่ไหนบ้าง  – TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 Geaw TCASter คณะแพทยศาสตร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีคนอยากเข้ามากเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ วันนี้พี่เลยรวบรวมคณะแพทยศาสตร์จากทั่วทุกภูมิภาคมาให้น้อง ๆ ที่อยากเรียนคณะแพทยศาสตร์แต่ยังไม่รู้ว่าจะยื่นที่ไหนดี ได้มาลองเลือกมหาวิทยาลัยในดวงใจ หรือเลือกยื่นในมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ ๆ บ้าน เพื่อที่จะเป็นการเริ่มสร้างเป้าหมายให้กับน้อง ๆ ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหน ถ้าพร้อมกันแล้ว เราไปดูกันเลยดีกว่า ว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนที่ตรงใจเราบ้าง ไปกันเลย . ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เข้าร่วมกสพท. และมีคะแนนกสพท. สูงสุดในภาคเหนือ) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 240,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://www.med.cmu.ac.th/web/   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 600,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://medicine.mfu.ac.th/medicine-home.html   มหาวิทยาลัยนเรศวร (เข้าร่วมกสพท.) ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 240,000 บาท ช่องทางติดตามข่าวสาร: https://med.nu.ac.th/home/index.php   มหาวิทยาลัยพะเยา (ไม่เข้าร่วมกสพท.)…

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| |

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 66 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MYUU TCASter กำหนดการคัดเลือก วันที่เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วันที่เปิดรับสมัคร : 1 มี.ค. – 11 เม.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 28 เม.ย….

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 : 1 – 30 ก.ย. 65 ครั้งที่ 2 : 10 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65 ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1: 17 ต.ค. 65 ครั้งที่ 2 : ติดตามได้ในประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : 31 ต.ค….

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
|

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 65 (บางสำนักวิชาปิดรับก่อน) ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเอกสารการสมัคร : ภายใน 8 มิถุนายน 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : 14 มิถุนายน 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 18 – 19 มิถุนายน 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก สำนักวิชาเเละสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (คณืตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ รายละเอียดการรับสมัคร : คลิก สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สาขาวิชาเทโนโลยีอาหาร…

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| |

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 11 เมษายน 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 29 เมษายน 65 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65 สำนักวิชาที่เปิดรับสมัคร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โควตา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 60 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา…

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| |

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศมาอีกครั้ง สำหรับระเบียบการรับสมัครรอบ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับน้องๆคนไหนที่รอลุ้นว่าจะมีสำนักวิชาไหนเปิดบ้าง หรือคุณสมบัติเป็นอย่างไร จะต้องใช้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ วันนี้แอดมินเลยรวบรวมข้อมูลมากฝากน้องๆกันด้วยจ้า ใครเล็งสำนักวิชาไหนไว้ อย่ารอช้า‼ รีบตามแอดมาเลย กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65 ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65 เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65 *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์…

เปิดแล้ว! หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล รอบAdmission  ม.เทคโนโลยีสุรนารี

เปิดแล้ว! หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล รอบAdmission ม.เทคโนโลยีสุรนารี

น้อง ๆ ที่สนใจด้าน “ดิจิทัล” ฟังทางนี้! ตอนนี้กลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการเปิดรับสมัคร นศ. ใหม่ รอบ Admission 1-2 ปีการศึกษา 2564 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลแล้ว ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่กำลังสนใจในสาขาเหล่านี้ห้ามพลาดเด็ดขาด บอกเลยว่าที่นี่นอกจากสาขาที่น่าสนใจแล้ว เขายังมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย!! สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อคิดวิเคราะห์ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการความรู้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มวิชาชีพที่สามารถเลือกศึกษา มีดังนี้ กลุ่มวิชาชีพด้านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กลุ่มวิชาชีพด้านโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ กลุ่มวิชาชีพด้านซอฟต์แวร์วิสาหกิจ กลุ่มวิชาชีพด้านการจัดการข้อมูล กลุ่มวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล กลุ่มวิชาชีพด้านเทคโนโลยีคลาวด์ รับชมคลิปแนะนำเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ทาง https://youtu.be/W2NQJYqas6Y สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบูรณาการกับองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ดิจิทัล เพื่อคิดสร้างสรรค์ วางแผน เตรียมการผลิต ผลิต เผยแพร่ ประเมินผล และวิเคราะห์วิพากษ์ผลงานสื่อดิจิทัล กลุ่มวิชาชีพที่สามารถเลือกศึกษา มีดังนี้ กลุ่มวิชาชีพด้านการออกแบบวิชวล กลุ่มวิชาชีพด้านเนื้อหาดิจิทัล…

TCAS64 รอบ 2 โควตา และ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
| |

TCAS64 รอบ 2 โควตา และ 3 Admission 1&2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 มทส. เปิดรับสมัคร : 10 มีนาคม – 17 เมษายน 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64 สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64 กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 3 มทส. เปิดรับสมัคร : 7 – 15 พฤษภาคม 64 ประกาศผลการคัดเลือก…