ค่าย Young ED Star Camp 2023 #youngED2023 #วิศวะพิทักษ์โลก
| | | | |

ค่าย Young ED Star Camp 2023 #youngED2023 #วิศวะพิทักษ์โลก

ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต ที่สนใจมาเปิดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยให้มากขึ้น เช่น งานด้านสำรวจ การดับเพลิงและการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น การวิเคราะห์น้ำ งานอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น งานทางด้านภัยพิบัติ   และ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เรียนรู้วิชาที่สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติเรียน ความต้องการในสังคม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เราจึงก่อตั้งสาขาขึ้นเพื่อรับมือ ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู น้องๆจะได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากพี่ๆ ที่เรียนโดยตรง และอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถและได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวิศวะพิทักษ์โลกด้วยกันนะคะ ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน วันที่จัดกิจกรรม เสาร์ 18 – จันทร์ 20 มีนาคม 2566 วันที่รับสมัครวันสุดท้าย…