รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter

ปลดล็อกโอกาสทางการเรียน ลดภาระทางการเงิน

ข่าวดี! สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด” TCAS65 (รวม 10 สถาบัน)
| | | | | | | |

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด” TCAS65 (รวม 10 สถาบัน)

TCAS รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ คณะสหเวชศาสตร์ – เทคนิคการแพทย์ – กายภาพบำบัด 1. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก 2. คณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ การรับด้วย Portfolio ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการคัดเลือก นร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก (สสวท.) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก 3. คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา โครงการเพชรตะวันออก ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ ระเบียบการรับสมัคร : คลิก 4. คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี ระเบียบการรับสมัคร : คลิก…