Follow us on

ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รอบสี่)

วันที่โพสต์

นักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เชิงประจักษ์จะมีโอกาสในการเพิ่มประวัติของตนเองในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของตนเอง และจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถนำประกาศนียบัตรของโครงการนี้ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 67) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 และในโครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (SU-TCAS 68) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2566


ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

 

วันที่จัดกิจกรรม

  • 5 พฤศจิกายน 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

  • 29 ตุลาคม 2566 (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนที่รับ

  • 300 คน

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา / ช่วงอายุ / อื่น ๆ)

  • ม.5 – ม.6 รับเฉพาะ สายวิทย์ คณิต เกรด 2.5 ขึ้นไป กำลังศึกษาปีการศึกษา 2566

สถานที่จัดกิจกรรม

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมนี้จัดโดย

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ TGAT, TPAT ส่วนไหนต้องทำอะไรบ้าง? – TCASter

304 views

ฟรีค่าสมัคร TCAS รอบ 3 (Admission) เริ่ม TCAS67 เดือนพฤษภาคมนี้ – TCASter

4,262 views

Checklist สิ่งที่ห้ามลืมวันสอบ! – TCASter

1,098 views

รายชื่อสนามสอบ TGAT, TPAT2-5 แบบคอมพิวเตอร์ (CBT) #ฉบับ TCAS67 – TCASter

440 views

สรุปข้อผิดพลาดกับรุ่นพี่ TCAS66 สู่ TCAS67 – TCASter

1,216 views

รวมวิชาแปลกในมหาวิทยาลัย มันมีวิชานี้ด้วยหรอ ? – TCASter

333 views