Follow us on

สถิติผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์

เช็กผลคะแนน TGAT/TPAT2-5 ได้ที่นี่ : คลิก

ยื่นคำร้องทบทวนผลคะแนนสอบออนไลน์ 8 – 15 ม.ค.66 : คลิก

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 66

ดูสถิติผลสอบปีก่อน : คลิก


ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ TGAT/TPAT2-5 ปี 2566


ค่าสถิติจำนวนคนตามช่วงคะแนน TGAT/TPAT2-5 ปี 2566


รวมสถิติน่าสนใจอื่นๆ

  • วิชาที่มีผลคะแนนสอบเฉลี่ยมากที่สุด คือ TPAT5 (70.10 คะแนน)
  • วิชาที่มีผลคะแนนสอบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ TPAT3 (45.73 คะแนน)
  • วิชาที่มีผู้สมัครเข้าสอบมากที่สุด คือ TGAT (262,097 คน)
  • วิชาที่มีผู้สมัครเข้าสอบน้อยที่สุด คือ TPAT4 (8,062 คน)
  • วิชาที่มีผู้เข้าสอบทำคะแนนได้คะแนนเต็ม (100 คะแนน) คือ TGAT1 รหัส 91 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • วิชาที่มีผู้เข้าสอบทำคะแนนไม่ได้เลย (0 คะแนน) คือ TGAT , TGAT1 , TGAT2 , TGAT3 , TPAT21 และ TPAT22

เปรียบเทียบ TCAS66 vs TCAS65


เปรียบเทียบ TCAS66 vs TCAS63-65


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

315 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

315 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

253 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

98 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

169 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

163 views