fbpx

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 (สถิติคะแนนเฉลี่ย 5 ปีล่าสุด ครบทุกวิชา)

 ประกาศผลสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 (สถิติคะแนนเฉลี่ย 5 ปีล่าสุด ครบทุกวิชา)

เช็กผลคะแนน GAT PAT ปี 65 ได้ที่นี่ : คลิก

ยื่นคำร้องทบทวนผลคะแนนสอบออนไลน์ : คลิก (หน้า 17)


  • .. รู้คะแนนตัวเองแล้ว แต่ยังเอาไปคำนวณไม่ถูก ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน TCAS รอบ3 Admission
  • ไม่รู้ว่าจะเรียงอันดับอย่างไร หรืออันดับที่ตัวเองเรียงไว้แล้วไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือร่วง..
  • ไม่มั่นใจว่าปีนี้คะแนนจะเฟ้อหรือจะฝืด ทำให้ตัดสินใจไม่ถูก..
  • อยากได้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถแนะนำการเลือกอันดับได้เป็นอย่างดี
  • ถ้าหากกำลังเป็นเช่นนั้นแล้วล่ะก็ ต้องให้ “จับมือจัดอันดับ” เข้าช่วย !!! : คลิก

ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2565 

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2565 (จำแนกตามรายวิชา)


ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2564 

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2564 (จำแนกตามรายวิชา)


ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2563

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2563 (จำแนกตามรายวิชา)


ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2562 

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2562 (จำแนกตามรายวิชา)


ค่าสถิติพื้นฐาน GAT PAT ปี 2561

จำนวนและร้อยละตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปี 2561 (จำแนกตามรายวิชา)


อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : สทศ. และ ทปอ.

ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 65

เรียบเรียง : Joe TCASter

PANOT

PANOT

Related post