Follow us on

ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK66 ทุกคนต้องลงทะเบียนก่อนสอบ TCAS66

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 65

CHAPTER : TCASter104

เรียบเรียง : Joe TCASter


คำถาม 1 : ใครบ้าง? ที่ต้องลงทะเบียน mytcas

 • ตอบ
  • ทุกคนที่ต้องการสมัครเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 ได้แก่
   • เด็ก ม.6 ปีนี้ (DEK66)
   • เด็กซิ่ว (ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)
  • ไม่ว่าจะสมัครคัดเลือกในรอบใดของ TCAS ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนก่อนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65 เป็นต้นไป
   • ลงทะเบียนได้เรื่อยๆ ไม่ต้องแย่งกัน
   • ยังไม่มีกำหนดปิดระบบการลงทะเบียน
   • แนะนำลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานในระบบต่างๆ

คำถาม 2 : มหาวิทยาลัยที่เราสมัครไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ต้องลงทะเบียน mytcas หรือไม่?

 • ตอบ
  • ถ้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราสมัครไม่ได้เข้าร่วมในระบบ TCAS66 ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน mytcas.com
  • เพื่อนๆสามารถทราบได้ง่ายๆ โดยดูจากประกาศรับสมัครของคณะหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยถ้าเป็นคณะ/มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมคัดเลือกในระบบ TCAS จะมีขั้นตอนให้ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.65 เป็นต้นไป
  • ถ้าไม่มั่นใจว่าคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราสมัครเข้าร่วมในระบบ TCAS66 หรือไม่ แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับ คณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆโดยตรง

คำถาม 3 : mytcas คืออะไร? ทำไมต้องลงทะเบียน mytcas?

 • ตอบ
  • mytcas เป็นระบบที่ ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) เป็นผู้ดูแลและจัดสร้างระบบขึ้นเพื่อใช้สำหรับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS โดยมีความสำคัญดังนี้
   1. เพื่อใช้สมัครสอบ TGAT/TPAT , A-Level : คลิก
   2. เพื่อให้ตัวเพื่อนๆเองมีสิทธิ์เข้าใช้งานในขั้นตอนต่างๆของการคัดเลือกในระบบ TCAS ได้ เช่น
    • การยืนยันสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนใน TCAS  
     • สรุปสั้นๆ > ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ตอนที่สอบติดแล้ว
    • การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาของการสมัคร TCAS ในรอบ 3 Admission 
     • สรุปสั้นๆ > ลงทะเบียนไว้เพื่อสมัครเลือกคณะ TCAS รอบ 3
    • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
   3. ถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์/การสมัครที่ได้กล่าวข้างต้น เมื่อไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ผลที่สอบติดก็จะถือเป็นโมฆะ

คำถาม 4 : ผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 • ตอบ
  • ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS62-65 มาแล้ว ให้ใช้บัญชีเดิม (username) เข้าระบบได้โดยไม่ต้องสมัครลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ต้องกรอกอีเมลและ/หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อยืนยันตัวตน แล้วกดลืมรหัสผ่าน (forget password) เพื่อตั้งรหัสผ่านเข้าระบบใหม่

คำถาม 5 : ลงทะเบียน mytcas ทางไหน? ต้องใช้อะไรบ้าง?

 • ตอบ
  1. ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ คลิก : https://www.mytcas.com/
  2. โดยกรอกข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้
   1. รหัสประจำตัวผู้สมัคร (username) ได้แก่
    • เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย
    • เลข G (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และสป. ศธ. ได้ออกเลข G จากระบบ GCODE ให้ใช้งานแทนเลขประจำตัวประชาชน
    • เลขพาสปอร์ต พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีเลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ.
   2. รหัสผ่านเข้าระบบ (password) จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย
    • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
    • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว
    • ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
    • ตัวอักษรอักระพิเศษ !@#$%^&*)_ +1~=l’0]:”; <>?,/ มีหรือไม่มีก็ได้
   3. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานเป็นประจำ ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร จึงจะสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการรับรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได้
   4. อีเมลที่ใช้งานเป็นประจำ โดยแต่ละอีเมลสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีใช้งานเท่านั้น โดยระบบจะส่งข้อความไปยังอีเมล (อาจอยู่ในกล่องจดหมายเข้า (inbox) หรือ กล่องจดหมายขยะ (junk/spam) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร จึงจะสามารถใช้อีเมลเป็นช่องทางในการรับรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได้

คำถาม 6 : เมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

 • ตอบ
  • เมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถใช้บัญชีกูเกิล (GoogleAccount) ในการเข้าระบบ หากระบุอีมลที่ใช้งานประจำเป็นอีเมลของกูเกิล (gmail) หรือใช้บัญชีเฟสบุค (Facebook Account) ในการเข้าระบบ หากระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ใช้งานประจำเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้สร้างบัญชีเฟสบุค
  • เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองที่ระบบได้รับมาจากฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา (ICAS) ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หากพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบ TCAS พร้อมแนบหลักฐานประกอบการแก้ไข
   • ได้แก่ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าเพียงด้านเดียว เป็นไฟล์นามสกุล jp3 สำหรับการแก้ไขชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด รูปถ่ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน้าที่มีข้อมูล เป็นไฟล์นามสกุล jp3 หน้าละหนึ่งไฟล์ สำหรับการแก้ไขชื่อโรงเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมถึงการแก้ไขคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจำนวนหน่วยกิตรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)
   • หากไม่พบข้อมูลทางการศึกษาจากระบบ ICAS ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลทางการศึกษาทั้งหมดด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานไฟล์รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายใบ ปพ.1 เข้าระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลต่อไป
  • ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ได้แก่
   • ส่วนสูง (หน่วยเป็นเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
   • ชื่อและนามสกุล ของบิดา และ มารดา
   • ชื่อและนามสกุล ของผู้ปกครอง พร้อมเบอโทรศัพท์มือถือ (ต้องไม่ใช่เบอร์เดียวกันกับของผู้สมัคร) และอีเมล ถ้ากรอกอีเมลของผู้ปกครอง ระบบจะส่งผลการยืนยันต่าง ๆ ที่ผู้สมัครดำเนินการไปที่อีเมลของผู้ปกครองด้วย
   • ชื่อและนามสกุล ของคุณครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้าไม่ทราบให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนที่สามารถติดต่อได้)
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลของตนเองในระบบ การใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจส่งผลให้ผลการคัดเลือกเป็นโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบ ต้องรีบดำเนินการแจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบทันที
  • ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา โดยโรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต่างประเทศแล้วให้สำเร็จการศึกษาได้ สามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได้ (ไม่นำผลการเรียนที่เรียนต่างประเทศมาคิดรวมด้วย) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่ต่างประเทศ (Transcript) พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1 ให้กับสถาบันที่รับเข้าศึกษาด้วย
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสถาบันที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รมถึงผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบเทียบของ GED (General Educational Development) ต้องยื่นเอกสารผลการเรียน/ผลการสอบเพื่อขอเทียบวุฒิตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้นจึงนำใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แนบเข้าระบบ TCAS65 เป็นหลักฐานการสำเร็จการศึกษา

คำถาม 7 : วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร ทำอย่างไร?

 • ตอบ
  • วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล หรือ SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบ One Time Password (OTP) สำหรับ
   • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ)
   • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
   • การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3
   • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
  • ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดำเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว ทั้งนี้ ระบบจะส่งอีเมลหรือ SMS แจ้งผลการดำเนินการถึงผู้สมัครทุกครั้งที่มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน ตามวิธีที่ผู้สมัครเลือกใช้ในการยืนยันตัวตน
  • ก่อนการสมัครในแต่ละรอบ ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละโครงการ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ตามที่ระบุในประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัดระวัง

คำถาม 8 : เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน mytcas ต้องติดต่อใคร?

 • ตอบ
  • สามารถติดต่อสอบถามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านช่องทางดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views