Follow us on

ค่ายอบรมวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รุ่น 3

วันที่โพสต์

กำหนดการจัดโครงการวัสดุศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (ออนไลน์)

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 (รุ่น 3)
08.15 – 08.30 น. ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้ามาพร้อมกันในห้องประชุมออนไลน์ (zoom)
08.30 – 09.00 น. กล่าวเปิดการโครงการอบรมฯ และแนะนำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ โดยประธานหลักสูตรฯ
09.00 – 10.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1
10.00 – 11.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2
11.00 – 12.00 น. ศึกษาการสังเคราะห์/ประดิษฐ์ตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น. แนะนำงานวิจัยจากศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ โดยรองหัวหน้าศูนย์ฯ
13.20 – 14.00 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 1
14.00 – 14.45 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 2
14.45 – 15.30 น. วิเคราะห์ผลการทดสอบตัวอย่างนวัตกรรมที่ 3
15.30 – 16.00 น. ประกาศผลคะแนน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปปิดการอบรม

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบของกิจกรรม

  • บรรยายและพูดคุยแบบมีส่วนร่วม ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom

วันที่จัดกิจกรรม

  • เสาร์ 6 สิงหาคม 2565 (เวลา 8:15-16:00 น.)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

  • จันทร์ 1 สิงหาคม 2565

จำนวนรับสมัคร

  • 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ม.5 – ม.6 มีผลการเรียนสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2.75

ค่าใช้จ่าย

  • ฟรี

จัดโดย

  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • มีประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

697 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

532 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

526 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

517 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

529 views