Follow us on

สอนวิธีคิดคะแนน! TCAS รอบ3 จุฬาฯ … พร้อมบอกจุดที่ต้องระวัง

วันที่โพสต์

วิธีคิดคะแนนเป็นร้อยละ TCAS รอบ3 จุฬาฯ

 • ผลคะแนน GAT , PAT ของเรา X ค่าน้ำหนัก
 • ผลคะแนน 9 วิชาสามัญของเรา X ค่าน้ำหนัก X 3
 • นำผลคะแนนที่ได้มารวมกันก็จะได้คะแนนที่เต็ม 30,000 คะแนน
 • หากต้องการปรับเป็นร้อยละก็ให้หารด้วย 300

ตัวอย่างวิธีคิดคะแนน ”คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ”

 • เกณฑ์ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ กำหนด
  • GAT 40%
  • PAT1 40%
  • สามัญสังคมศึกษา 20%
 • คะแนนที่เราทำได้
  • GAT = 200
  • PAT1 = 150
  • สามัญสังคมศึกษา = 50
 • วิธีคิดคะแนน
  • GAT > 40 x 200 = 8,000
  • PAT > 40 x 150 = 6,000
  • สามัญสังคมศึกษา >20 x 50 x 3 = 3,000
  • รวม 17,000 คะแนน (เต็ม 30,000 คะแนน)
  • คิดเป็นร้อยละ 17,000 หาร 300 = 56.67

จุดที่ต้องทำความเข้าใจในประกาศ TCAS รอบ3 จุฬาฯ

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ3 จุฬาฯ : คลิก

1. GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) 6 ภาคเรียน

 • ส่วนใหญ่ไม่คิดเป็นน้ำหนัก % ในการคัดเลือก แต่กำหนดเป็นขั้นต่ำ ต้องมีมากกว่าขั้นต่ำที่กำหนดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์สมัครได้ ถึงแม้มีน้อยกว่าที่กำหนด 0.01 ก็สมัครไม่ได้
 • ยกเว้น คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ที่คิด GPAX เป็นเกณฑ์ค่าน้ำหนัก % ในการคัดเลือก 10% (วิธีคิด คือ นำเกรดที่เราทำได้คูณ 750)

2. ค่าน้ำหนักคะแนน

 • เป็นค่าเกณฑ์น้ำหนักคะแนนที่แต่ละคณะ/สาขากำหนด
 • เป็นส่วนที่นำไปคูณกับคะแนนของเรา (วิชาไหนกำหนด % มากยิ่งมีความสำคัญ)
 • ค่าน้ำหนักคะแนนไม่ใช่คะแนนขั้นต่ำ … อย่าเข้าใจผิด

3. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ (%)

 • เป็นค่าที่เราต้องทำคะแนนให้ได้ถึงค่านั้น (เป็นอย่างน้อย)
 • ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ .. อย่าสมัครเด็ดขาด! ถึงแม้จะสมัครไปได้ในทางปฏิบัติ แต่สุดท้ายยังไงก็ไม่ผ่านการคัดเลือกแน่นอน
 • วิธีคิดคะแนนขั้นต่ำ คือนำคะแนนเต็มในวิชานั้น คูณกับ % ขั้นต่ำที่กำหนด เช่น
  • คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดคะแนนขั้นต่ำในวิชา GAT , PAT1 และสามัญสังคมศึกษาไว้วิชาละ 25%
  • แสดงว่าเราต้องมีคะแนน GAT และ PAT1 มากกว่า 75 คะแนน (300 คูณ 25 หาร 100 = 75)
  • แสดงว่าเราต้องมีคะแนนสามัญสังคมศึกษามากกว่า 25 คะแนน (100 คูณ 25 หาร 100 = 25)

4. เกณฑ์คะแนนรวมทุกวิชา” ขั้นต่ำ (%)

 • หมายถึงผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนรวมในทุกวิชามากกว่าน้ำหนักที่คณะนั้นๆกำหนด เช่น
  • คณะเศรษฐศาสตร์ที่กำหนดเกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำทุกวิชาไว้ 50% นั่นหมายถึงผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 (หรือ 15,000 คะแนน)

5. จำนวนรับ (แสดงปีกกา)

 • หมายถึงจำนวนรับรวมทุกสาขาวิชาในช่องที่อยู่ระหว่างปีกกานั้นๆ ไม่ใช่จำนวนรับในคณะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง (รหัสใดรหัสหนึ่ง)


อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/

เรียบเรียงโดย Joe TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,089 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,196 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,020 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,558 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,197 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,669 views