Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่โพสต์

ประกาศออกมาอีกกมหาวิทยาลัยแล้วจ้า กับรอบ 2 โควตา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากที่แอดมินเห็นระเบียบการแล้วนั้นบอกได้เลยว่า มีโครงการที่เปิดรับหลายโครงการมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือแม้จะเป็นเด็กที่ชอบการทำกิจกรรมก็มีโครงการที่สอดคล้องกับน้องๆกลุ่มนี้ให้ได้สมัครกัน และยังมีอีกหลากหลายโครงการให้ได้เลือกสรร น้องๆคนไหนที่รู้ว่าตัวเองอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ อย่ารอช้า! ตามแอดมินมาเลยจ้าา…

กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 25 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 3 พฤษภาคม 65
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65

โครงการที่เปิดรับสมัคร รอบ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.) โครงการ “เพชรราชภัฏราชสีมา”

 • วิธีการสอบคัดเลือก
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ํากว่า 3.25
  • คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนนGAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก)

2.) โครงการโควตาเรียนดี

 • วิธีการสอบคัดเลือก
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ํากว่า 2.75
  • หลักสูตรอื่น ๆ คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ต้องไม่ต่ํากว่า 2.50
  • คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนนGAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • อาจมีการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก

3.) โครงการโควตากิจกรรมเด่น

 • วิธีการสอบคัดเลือก
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนนGAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • การสอบวัดทักษะความสามารถ/การสอบสัมภาษณ์

4.) โครงการโควตาพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน)

 • วิธีการสอบคัดเลือก
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนนGAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางอาชีวศึกษา (VNET) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • อาจมีการสอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก

5.) โครงการความร่วมมือ สพม. 31 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ บําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

 • วิธีการสอบคัดเลือก
  • คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนนGAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • สพม. 31 เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย

6.) โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา)

 • วิธีการสอบคัดเลือก
  • คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาสามัญ 9 วิชา ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (คะแนนGAT/PAT) ตามที่หลักสูตรกําหนด
  • คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ตามที่หลักสูตรกําหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.entrance.nrru.ac.th/entrance/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

2,874 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,117 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

969 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,516 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,159 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,629 views