Follow us on

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564

วันที่โพสต์

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนภาคีเครือข่าย สวช. ทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย จะจัดให้มีการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ซึ่งเป็นการสอบวัดทักษะความรู้วิชาการของนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ ประเมินความฉลาดทางด้านวิชาการของนักเรียนและโรงเรียน รวมถึงคัดเลือกตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทให้นักเรียนเลือกสมัคร หรือสามารถสมัครทั้งสองประเภท ได้แก่

ประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • วิชาที่สอบ : วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
 • ช่วงชั้น :
 • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
 • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ค่าสมัคร : 300 บาท

ประเภทการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ

 • วิชาที่สอบ : วิชาภาษาอังกฤษ
 • ช่วงชั้น :
 • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 2-3)
 • ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 • ช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
 • ค่าสมัคร : 150 บาท

รางวัลเกียรติยศ
สำนักงาน สวช. จะมีการจัดอันดับภายในจังหวัดแต่ละจังหวัดว่านักเรียนได้อันดับที่เท่าไหร่ รวมถึงการจัดอันดับรวมกับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีประเภทรางวัล และรายละเอียด ดังนี้

รางวัลอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัด

 • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง (คะแนน 85% ขึ้นไป)
 • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน (คะแนน 70% ขึ้นไป)
 • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง (คะแนน 50% ขึ้นไป)

รางวัลอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค

 • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 500 บาท / เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
 • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
 • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร

รางวัลอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับจังหวัด

 • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง (คะแนน 85% ขึ้นไป)
 • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน (คะแนน 70% ขึ้นไป)
 • รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง (คะแนน 50% ขึ้นไป)

รางวัลอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค

 • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 500 บาท / เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
 • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 2 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร
 • รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่ 3 เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร

หมายเหตุ :

 • รางวัลอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค นักเรียนจะต้องได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละรายวิชา
 • ผู้ที่ได้คะแนนอันดับที่ 1-30 ของแต่ละช่วงชั้นในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนจังหวัด ไปแข่งขันรอบสุดยอดอัจฉริยภาพในระดับประเทศ ซึ่งจะมีกระบวนการสมัครและชำระเงินอีกครั้ง
 • นักเรียนที่สอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมสอบทุกคน
 • การตัดสินของคณะกรรมการที่ปรึกษาข้อกำหนดและรูปแบบมาตรฐานข้อสอบ สำนักงาน สวช. ถือเป็นที่สิ้นสุด นักเรียนไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

ติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ:
Tel.: 02-119-5186 / 063-506-5432
FB Page: โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ – National Academic Test Program
Line: @natprogram Website: www.natprogram.com

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

รูปแบบของกิจกรรม

 • ส่งผลงานทางออฟไลน์/ออนไลน์ แล้วรอการประกาศผล

วันที่จัดกิจกรรม

 • 4 ธันวาคม 2564

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564

การจัดทีม

 • บุคคลเดี่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าใช้จ่าย

 • 150-300 บาท

จัดโดย

 • สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ของรางวัล

 • ทุนการศึกษา / เหรียญรางวัล / ประกาศนียบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,815 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,899 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,865 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

728 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

573 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,947 views