Follow us on

ค่าย เด็กอักษร ฯ (ห้องเรียนจำลองอักษร ศิลปศาสตร์ มนุษย์ฯ)

วันที่โพสต์

เด็กอักษรศาสตร์
รายละเอียดค่ายเด็กอักษรศาสตร์

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเรียนรู้ทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ โดยให้น้องได้รู้จักเกี่ยวกับสาขาวิชาอักษรศาสตร์ ฯลฯ ผ่านการเรียนเวิร์คชอปแบบออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

 1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
 2. เปิดห้องเรียนจำลองเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
 3. เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รู้จักสายภาษามากยิ่งขึ้น
 4. ร่วมวางแผนการเรียนรู้ และวางแผนการเรียนต่อในอนาคตกับน้องๆ
 5. ร่วมแนะแนววิชาเรียนให้กับน้องๆ
 6. แนะแนวอาชีพและการทำงานในสายอาชีพของอักษรศาสตร์
 7. น้องๆ ที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับเกียรติบัตร

วันที่เข้าร่วมโครงการ
22 สิงหาคม 2564

ระดับ ม.ปลาย 10:00-13:00
ระดับ ม.ต้น 13:30-15:30

เรียนผ่านออนไลน์ โปรแกรม google meet

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เพียง 650 บาทเท่านั้น
 • น้องๆ ที่เข้าร่วมค่ายจะได้รับประกาศนียบัตร

รูปแบบของกิจกรรม

 • กิจกรรมเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ทาง GOOGLE MEET

วันที่จัดกิจกรรม

 • อาทิตย์ 22 สิงหาคม 2564
 • (ระดับ ม.ปลาย 10:00-13:00 น. / ระดับ ม.ต้น 13:30-15:30 น.)

วันสุดท้ายของการรับสมัคร

 • ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
 • (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน)

จำนวนรับสมัคร

 • ม.ต้น 60 คน ม.ปลาย 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.1 – ม.6

ค่าใช้จ่าย

 • 650 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

จัดโดย

 • RHYTHM OF ARTS (CREATIVE LEARNING CENTRE)

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร
 • สายอาชีวะสามารถสมัครได้

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINKs

CAMPHUB แหล่งรวมความฝันที่เกิดขึ้นจริงได้ของน้อง ๆ ทุกคน
เข้าไปหาค่าย โอเพนเฮ้าส์ กิจกรรมมากมายเพื่อค้นหาตนเอง และคอนเทนต์ดี ๆ อีกเพียบได้ที่ www.camphub.in.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

479 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

472 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

469 views

อยากเป็นนักวิจัย เรียนอะไรดี? – TCASter

472 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

463 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

444 views