Follow us on

ทำความเข้าใจ! ก่อนลงทะเบียน mytcas (9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป) TCAS65

วันที่โพสต์

เพื่อนๆ dek65 ใครยังไม่รู้ว่าลงไปทำไม?

ต้องลงทะเบียนทุกคนไหม?

มีวิธีขั้นตอนการลงทะเบียนยังไง?

ติดตามได้ที่นี่เลยจ้าาาา

TCAS65 ทำไม dek65 ทุกคนต้องลงทะเบียน-mytcas

1. ใครบ้าง? ที่ต้องลงทะเบียน mytcas.com

 • ทุกคนที่ต้องการสมัครเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS65 ได้แก่
  • เด็ก ม.6 ปีนี้ (DEK65)
  • เด็กซิ่ว (ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน)
 • ไม่ว่าจะสมัครคัดเลือกในรอบใดของ TCAS ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนก่อนได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • ลงทะเบียนได้เรื่อยๆ ไม่ต้องแย่งกัน
  • ยังไม่มีกำหนดปิดระบบการลงทะเบียน
  • แนะนำลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานในระบบต่างๆ
 • คู่มือลงทะเบียน TCAS65
  • อ่านเพิ่มเติม : คลิก (หน้า 33 เป็นต้นไป **ควรศึกษาอย่างละเอียด)

2. มหาวิทยาลัยที่เราสมัครไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS ต้องลงทะเบียนหรือไม่?

 • ถ้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราสมัครไม่ได้เข้าร่วมในระบบ TCAS65 ก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน mytcas.com
 • ถ้าไม่มั่นใจว่าคณะ/มหาวิทยาลัยที่เราสมัครเข้าร่วมในระบบ TCAS65 หรือไม่ แนะนำให้ติดต่อสอบถามกับ คณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆโดยตรง

3. ทำไม? ต้องลงทะเบียน mytcas.com

 • เพื่อสมัครสอบ GAT/PAT , 9วิชาสามัญ
 • เพื่อให้ตัวเพื่อนๆเองมีสิทธิ์เข้าใช้งานในขั้นตอนต่างๆของการคัดเลือกในระบบ TCAS ได้ เช่น
  • การยืนยันสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนใน TCAS รอบ 1 , 2 หรือ 4 (พูดง่ายๆ คือ ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์ตอนที่สอบติดแล้ว)
  • การยืนยันการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลำดับของสาขาวิชาของการสมัคร TCAS ในรอบ 3 Admission (สรุปสั้นๆลงทะเบียนไว้เพื่อสมัครเลือกคณะ TCAS รอบ 3)
  • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
 • ถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์/การสมัครที่ได้กล่าวข้างต้น เมื่อไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ ผลที่สอบติดก็จะถือเป็นโมฆะ

4. ลงทะเบียน mytcas.com ต้องใช้อะไรบ้าง?

 • รหัสประจำตัวผู้สมัคร (username) ได้แก่
  • เลขประจำตัวประชาชน (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย
  • เลข G (เลข 13 หลัก) พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในประเทศไทย และสป. ศธ. ได้ออกเลข G จากระบบ GCODE ให้ใช้งานแทนเลขประจำตัวประชาชน
  • เลขพาสปอร์ต พร้อมชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติที่ไม่มีเลข G จากระบบ GCODE ของ สป. ศธ.
 • รหัสผ่านเข้าระบบ (password) จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A – Z อย่างน้อย 1 ตัว
  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a – z อย่างน้อย 1 ตัว
  • ตัวเลข 0 – 9 อย่างน้อย 1 ตัว
  • ตัวอักษรอักระพิเศษ !@#$%^&*)_ +1~=l’0]:”; <>?,/ มีหรือไม่มีก็ได้
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานเป็นประจำ ทั้งนี้ ระบบจะส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร จึงจะสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการรับรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได้
 • อีเมลที่ใช้งานเป็นประจำ โดยแต่ละอีเมลสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีใช้งานเท่านั้น โดยระบบจะส่งข้อความไปยังอีเมล (อาจอยู่ในกล่องจดหมายเข้า (inbox) หรือ กล่องจดหมายขยะ (junk/spam) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้สมัคร จึงจะสามารถใช้อีเมลเป็นช่องทางในการรับรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ได้

5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 • ผู้สมัครที่เคยลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS62 TCAS63 หรือ TCAS64 มาแล้ว ให้ใช้บัญชีเดิม (username) เข้าระบบได้โดยไม่ต้องสมัครลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้ต้องกรอกอีเมลและ/หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้แล้วเพื่อยืนยันตัวตน แล้วกดลืมรหัสผ่าน (forget password) เพื่อตั้งรหัสผ่านเข้าระบบใหม่

6. เมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอะไรต่อ?

 • เมื่อลงทะเบียนและสร้างบัญชีใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถใช้บัญชีกูเกิล (GoogleAccount) ในการเข้าระบบ หากระบุอีมลที่ใช้งานประจำเป็นอีเมลของกูเกิล (gmail) หรือใช้บัญชีเฟสบุค (Facebook Account) ในการเข้าระบบ หากระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ใช้งานประจำเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้สร้างบัญชีเฟสบุค
 • เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS65 เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการศึกษาของตนเองที่ระบบได้รับมาจากฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา (ICAS) ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หากพบข้อผิดพลาด ให้แจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบ TCAS65 พร้อมแนบหลักฐานประกอบการแก้ไข
  • ได้แก่ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าเพียงด้านเดียว เป็นไฟล์นามสกุล jp3 สำหรับการแก้ไขชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด รูปถ่ายใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ทุกหน้าที่มีข้อมูล เป็นไฟล์นามสกุล jp3 หน้าละหนึ่งไฟล์ สำหรับการแก้ไขชื่อโรงเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวมถึงการแก้ไขคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจำนวนหน่วยกิตรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ)
  • หากไม่พบข้อมูลทางการศึกษาจากระบบ ICAS ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลทางการศึกษาทั้งหมดด้วยตนเอง พร้อมแนบหลักฐานไฟล์รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายใบ ปพ.1 เข้าระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลต่อไป
 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ได้แก่
  • ส่วนสูง (หน่วยเป็นเซนติเมตร) และ น้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
  • ชื่อและนามสกุล ของบิดา และ มารดา
  • ชื่อและนามสกุล ของผู้ปกครอง พร้อมเบอโทรศัพท์มือถือ (ต้องไม่ใช่เบอร์เดียวกันกับของผู้สมัคร) และอีเมล ถ้ากรอกอีเมลของผู้ปกครอง ระบบจะส่งผลการยืนยันต่าง ๆ ที่ผู้สมัครดำเนินการไปที่อีเมลของผู้ปกครองด้วย
  • ชื่อและนามสกุล ของคุณครูหรือผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ถ้าไม่ทราบให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนที่สามารถติดต่อได้)
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลของตนเองในระบบ การใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงอาจส่งผลให้ผลการคัดเลือกเป็นโมฆะ และอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดในระบบ ต้องรีบดำเนินการแจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบทันที
 • ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศจำนวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา โดยโรงเรียนเทียบโอนรายวิชาที่เรียนต่างประเทศแล้วให้สำเร็จการศึกษาได้ สามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ที่โรงเรียนคำนวณเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได้ (ไม่นำผลการเรียนที่เรียนต่างประเทศมาคิดรวมด้วย) ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่ต่างประเทศ (Transcript) พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1 ให้กับสถาบันที่รับเข้าศึกษาด้วย
 • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสถาบันที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รมถึงผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบเทียบของ GED (General Educational Development) ต้องยื่นเอกสารผลการเรียน/ผลการสอบเพื่อขอเทียบวุฒิตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้นจึงนำใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา และใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แนบเข้าระบบ TCAS65 เป็นหลักฐานการสำเร็จการศึกษา

7. วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร ทำอย่างไร?

 • วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล หรือ SMS ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ด้วยระบบ One Time Password (OTP) สำหรับ
  • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ)
  • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4
  • การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3
  • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ดำเนินการเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้ว ทั้งนี้ ระบบจะส่งอีเมลหรือ SMS แจ้งผลการดำเนินการถึงผู้สมัครทุกครั้งที่มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน ตามวิธีที่ผู้สมัครเลือกใช้ในการยืนยันตัวตน
 • ก่อนการสมัครในแต่ละรอบ ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละโครงการ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ตามที่ระบุในประกาศการรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาอย่างละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความระมัดระวัง

8. เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน mytcas.com ต้องติดต่อใคร?


ขอบคุณข้อมูล : mytcas.com

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views