Follow us on

เจาะลึกวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรียนเกี่ยวกับอะไร มีที่ไหนบ้าง

วันที่โพสต์
“วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่ไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยความงาม”
“เพราะความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญจึงมีวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง”
“เครื่องสำอางไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เติมแต่งบนใบหน้า แต่หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรา ทั้งเพื่อรักษา หรือเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความสวยความงาม”

“วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง” น้อง ๆ คนไหนที่กำลังสนใจในด้านนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้กับบทความที่พี่จะเล่าในครั้งนี้ ต้องบอกก่อนว่าวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเป็นศาสตร์ที่มีการผสมผสานปรับปรุงเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของการเรียนในยุคปัจจุบันมากขึ้น จะเห็นว่าตอนนี้ประเทศของเราก็มีการทำผลิตภัณฑ์ออกมาให้น้อง ๆ เห็นมากมาย ทั้งครีมบำรุง แป้ง หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่าง ๆ ไม่แปลกเลยที่เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความน่าสนใจ และในวันนี้เราจะมาดูกันว่า ในสายการเรียนนี้เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง และมีที่ไหนเปิดสอนบ้าง มาดูกันเลย!!

“วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คืออะไร”

คือ การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาออกแบบเครื่องสำอาง โดยต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย และเป็นมาตรฐานของเครื่องสำอางมากขึ้น เป็นการใช้หลักต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การวิจัย การพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอางนั่นเอง ฃ

“วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กับเกณฑ์การรับสมัคร”
 • รับเฉพาะสายวิทย์ – คณิต
 • เปิดรับสมัครในระบบ TCAS
  รอบ 1 Prtfolio
  รอบ 2 โควตา
  รอบ 3 Admission
 • คะแนนที่สำคัญ
  GPAX
  ONET
  GAT
  PAT1
  PAT2

*เกณฑ์คะแนนในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อความแม่นยำ ถ้าน้อง ๆ คนไหนมีมหาวิทยาลัยที่ต้องการแล้วสามารถเข้าไปเช็กกับทางระเบียบการของมหาวิทยาลัยได้เลย

“วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรียนอะไรบ้าง”

น้อง ๆ จะเห็นว่าเครื่องสำอางแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ เครื่องสำอางไม่ได้หมายถึงแค่ แป้ง ลิปสติก หรือของที่ใช้กับใบหน้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมทุกสิ่งที่น้อง ๆ นำมาใช้กับผิวหนัง หรือส่วนร่างกาย เช่น แชมพู สบู่ ครีมทาผิว รวมถึงยาสีฟันก็ยังอยู่ในหมวดของเครื่องสำอางด้วย จะเห็นว่าทุกอย่างมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น การเรียนโดยรวมในด้านนี้ก็จะครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เอาไว้ใช้กับร่างกายของเรา ความปลอดภัย คุณสมบัติของสิ่งที่เอามาผลิต การรักษาคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ รวมถึงต้องมีความรู้ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วย

แต่ต้องบอกก่อนว่า ด้านการเรียนในแต่ละปีต้องขึ้นอยู่กับระเบียบการ หรือการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย บางมหาวิทยาลัยอาจเน้นด้านการผลิต หรือบางมหาวิทยาลัยอาจเน้นด้านมาตรฐานความปลอดภัย ดังนั้น ถ้าน้อง ๆ คนไหนมีมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าแล้ว พี่แนะนำว่าให้ลองดูรายละเอียดในคณะของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เลย…แต่ถ้า!! น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจ วันนี้พี่จะมาแนะนำว่ามีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดสอนคณะนี้บ้าง มาดูกันเลย

วิทยาศษสตร์เครื่องสำอาง

“วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง กับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน”
 1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  เรียน 4 ปี
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 280,000 บาท
  ด้านการเรียน
  ด้วยความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีการเน้นด้านภาษาค่อนข้างมาก ในส่วนของวิชาด้านวิทยาศาสตร์ แน่นอนว่าจะเน้นวิชาเคมี และชีววิทยา เรียกได้ว่าเรียนแบบเจาะลึกมากเลยทีเดียว รวมถึงในด้านวิชาเฉพาะ น้อง ๆ จะได้เรียนวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเบื้องต้น วัตถุดิบต่าง ๆ ในการทำเครื่องสำอาง เช่น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือเคมี การใช้เครื่องสำอางเฉพาะส่วนของร่างกาย เช่น ผิวหนัง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องสำอาง รายละเอียดสารประกอบต่าง ๆ เช่น น้ำหอม หรือสารสกัดจากพืชหอมต่าง ๆ รวมถึงด้านการจัดการ การสร้างธุรกิจต่าง ๆ ในด้านนี้ด้วย
  .
 2. มหาวิทยาลัยพะเยา
  คณะเภสัชศาสตร์
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  เรียน 4 ปี
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 160,000 บาท
  ด้านการเรียน
  การเรียนของที่นี่จะเน้นด้านการผลิตเครื่องสำอางโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ หรือเป็นการเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมาผลิตเป็นเครื่องสำอางมากกว่าการใช้สารสังเคราะห์ รวมถึงทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์ เรียกได้ว่าเรียนครบในทุก ๆ ด้าน แต่ในด้านวิทยาศาสตร์ น้อง ๆ จะได้เจอวิชาเคมีแบบเต็ม ๆ และในส่วนของด้านวิชาเฉพาะ น้อง ๆ จะได้เรียนในปีที่สูงขึ้น ทั้งในด้านของวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การประเมิน การพัฒนา และการรักษาคุณภาพของเครื่องสำอาง ยังไม่หมดแค่นี้ เพราะเมื่อน้อง ๆ รู้ในด้านของการทำแล้ว น้อง ๆ ต้องรู้ด้านการจดแจ้งเครื่องสำอางด้านธุรกิจต่าง ๆ ด้วยนั่นเอง
  .
 3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  เรียน 4 ปี
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตรประมาณ 98,400 บาท
  ด้านการเรียน
  ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะเน้นในด้านการวิจัย ผลิต และพัฒนาเครื่องสำอาง น้อง ๆ จะได้เรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งหมดก่อน รวมถึงในเรื่องของจุลชีววิทยา และสรีรวิทยา เพื่อรู้ข้อมูลของร่างกาย และผิวหนังของมนุษย์ รวมถึงระบบภูมิคุ้มต่าง ๆ ของร่างกาย ในส่วนของวิชาเฉพาะ ที่นี่จะมีเน้นเรื่องความปลอดภัยของเครื่องสำอางที่ใช้กับร่างกาย การมีจรรยาบรรณต่าง ๆ ของสายวิชาชีพ และด้านการจดแจ้งเครื่องสำอางต่าง ๆ ด้านธุรกิจด้วยเช่นกัน
  .
 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  คณะเภสัชศาสตร์
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  เรียน 4 ปี
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 160,000 บาท
  ด้านการเรียน
  ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเน้นด้านการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยเฉพาะเลย และที่ขาดไม่ได้คือ ด้านภาษาอังกฤษ และด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ เคมี และชีววิทยาในส่วนของวิชาเฉพาะ อย่างที่บอกไปว่าที่นี่เน้นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ การตั้งตำรับเครื่องสำอาง รวมถึงในด้านของเคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผลิตภัณ์ธรรมชาติในเครื่องสำอาง เกณฑ์ต่าง ๆ ในการตรวจสอบวิธีการผลิตของเครื่องสำอาง กฎหมายและจริยธรรม การบริหารธุรกิจ และการประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั่นเอง
  .
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  เรียน 4 ปี
  ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 62,800 บาท
  ด้านการเรียน
  การเรียนของที่นี่แน่นอนว่าต้องมีเหล่าคณะวิทยาศาสตร์พื้นฐานแน่นอนที่ต้องเจอ รวมถึงด้านวิชาเฉพาะต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเกี่ยวกับเส้นผม เล็บ และการดูแลผิว การประเมินเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์กายภาพของเครื่องสำอาง พืชสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเครื่องสำอางได้ เคมีของน้ำหอมที่ใช้ประกอบในเครื่องสำอางต่าง ๆ รวมถึงวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาสตร์แห่งอายุวัฒนะ ฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอาง หลักการธุรกิจ เช่นสปา ก็มีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเช่นกัน
“วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เรียนจบไปทำอะไรได้บ้าง”
 1. นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 
 2. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 3. ผู้ให้คำปรึกษาด้านเครื่องสำอาง
 4. ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 5. ควบคุมงานผลิต
 6. ธุรกิจส่วนตัวทางเครื่องสำอาง เช่น การขายผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ เป็นต้น
 7. ผู้บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีความงาม
 8. ผู้วางแผนการตลาดธุรกิจด้านความงามและสุขภาพ
 9. ทำงานที่เกี่ยวข้องกัับเครื่องสำอางในภาครัฐ และเอกชน

และทั้งหมดนี้ คือขอมูลด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่พี่ได้หามาช่วยแนะนำน้อง ๆ ข้อมูลอาจไม่ได้เจาะลึกถึงการเรียนในแต่ละปี แต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าการเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีความแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยนั้น ๆ เน้นการสอนเรื่องอะไรมากกว่า ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่อ่านข้อมูลด้านบนแล้วมีมหาวิทยาลัยที่สนใจ ก็อย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลระเบียบการของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ได้เลย หรือหากไม่อยากพลาดข่าวสารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็อย่างลืมกดโหลด TCASter App กันนะทุกคน!!

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สามารถดาวน์โหลด TCASter App ได้จากที่นี่เลย!!

IOS : http://bit.ly/iOSTCASter

ANDROID : http://bit.ly/AndroidTCASter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

898 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

906 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

607 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views