Follow us on

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

วันที่โพสต์
ปกบทความ Vol.2 (17)

มาแล้วกับคณะแข่งขันสูงในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อง TCAS67 คนไหนอยากเข้าไปเรียนมหาลัยนี้ต้องรีบอ่านเลย เพราะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คะแนนจาก TCAS66 กันว่าคณะอะไรบ้างในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่แข่งขันกันสูงสุด ๆ จะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกอันดับ

 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศศ.บ. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
  เป็นคณะที่แข่งขันสูงที่สุด รับแค่ 5 คน จากผู้สมัคร 1,284 คน คิดเป็น 1 : 257 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (หลักสูตร 2 ภาษา)
  เปิดรับแค่ 3 คน จากผู้สมัครถึง 472 คน อัตราการรับเข้าแค่ 1 : 158 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม
  เปิดรับแค่ 15 คน จากผู้สมัคร 2,340 คน อัตรารับเข้า 1 : 156 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศศ.บ.สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
  เปิดรับ 5 คน จากผู้สมัคร 765 คน คิดเป็น 1 : 153 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  เปิดรับ 9 คน จากผู้สมัคร 840 คน คิดเป็น 1 : 94 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศศ.บ.สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว (หลักสูตร 2 ภาษา)
  รับเพียง 10 คนเท่านั้น จากผู้สมัคร 843 คน คิดเป็น 1 : 85 คน
 • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ศศ.บ.สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
  รับเพียง 10 คนเท่านั้น จากผู้สมัคร 817 คน คิดเป็น 1 : 82 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ.)
  เปิดรับ 12 คน จากผู้สมัคร 853 คน คิดเป็น 1 : 72 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ.) (เอกคู่)
  รับ 10 คน จากผู้สมัคร 641 คน คิดเป็น 1 : 65 คน
 • คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิชาเอกการตลาด
  เปิดรับ 47 คน จากผู้สมัคร 2,632 คน คิดเป็น 1 : 56 คน

swu

 

น้อง ๆ TCAS67 คนไหนอยากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็อย่าลืมอ่านหนังสือ ฝึกทำข้อสอบกันเป็นประจำด้วยนะ พี่ ๆ TCASter คอยเอาใจช่วย ให้น้อง ๆ ติดมหาวิทยาลัยที่หวังไว้ทุกคนเลย

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

184 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

235 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

153 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

99 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

93 views