Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 -5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : 6 พ.ค. 66  
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาการจัดการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มี.ค. 66
  • รวมคณะ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านกีฬา
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการช่อศรีตรัง
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 30 มี.ค. 66
  • วิทยาลัยนานาชาติ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. โครงการรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายฝึกอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. โครงการรับนักศึกษาจากผู้ผ่านการแข่งขันโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. โครงการ พสวท.
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. ทุนโครงการ สควค.
  • เปิดรับสมัคร : 1 – 15 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอติดตามประกาศโครงการอื่นๆเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,243 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,225 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,221 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,263 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

906 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,386 views